13 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2012-10-21, End: 2012-10-21

Rule: Yamaguchi, Games: 32

Round 1
Black Result White
Okabe Hiroshi 2650.47 1 : 0 2137.11 Tomobe Katsuhiro
Isobe Taizan 2354.10 0 : 1 2484.81 Fukui Nobuhiro
Suzuki Rin 1984.39 0 : 1 2361.88 Ono Takayuki
Sato Kiyotomi 2354.64 0 : 1 2249.04 Tada Ayako
Kudomi Takahiro 2354.13 1 : 0 2104.64 Iwano Fumio
Ishitani Shin-ichi 2311.72 0 : 1 2068.47 Maruta Hiroki
Kato Yasuhiro 2057.37 0 : 1 2292.74 Mitsumori Masao
Higuchi Fumiya 1577.62 0 : 1 2095.33 Maruta Koji
Round 2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2650.47 1 : 0 2068.47 Maruta Hiroki
Kudomi Takahiro 2354.13 0 : 1 2484.81 Fukui Nobuhiro
Tada Ayako 2249.04 1 : 0 2361.88 Ono Takayuki
Suzuki Rin 1984.39 1 : 0 2354.64 Sato Kiyotomi
Iwano Fumio 2104.64 0 : 1 2354.10 Isobe Taizan
Tomobe Katsuhiro 2137.11 0.5 : 0.5 2311.72 Ishitani Shin-ichi
Maruta Koji 2095.33 1 : 0 2292.74 Mitsumori Masao
Kato Yasuhiro 2057.37 1 : 0 1577.62 Higuchi Fumiya
Round 3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2650.47 0.5 : 0.5 2484.81 Fukui Nobuhiro
Ono Takayuki 2361.88 1 : 0 2292.74 Mitsumori Masao
Sato Kiyotomi 2354.64 1 : 0 2137.11 Tomobe Katsuhiro
Kudomi Takahiro 2354.13 1 : 0 2068.47 Maruta Hiroki
Isobe Taizan 2354.10 1 : 0 2057.37 Kato Yasuhiro
Suzuki Rin 1984.39 1 : 0 2311.72 Ishitani Shin-ichi
Tada Ayako 2249.04 1 : 0 2095.33 Maruta Koji
Iwano Fumio 2104.64 1 : 0 1577.62 Higuchi Fumiya
Round 4
Black Result White
Okabe Hiroshi 2650.47 1 : 0 2249.04 Tada Ayako
Ono Takayuki 2361.88 0 : 1 2484.81 Fukui Nobuhiro
Sato Kiyotomi 2354.64 1 : 0 2057.37 Kato Yasuhiro
Kudomi Takahiro 2354.13 0 : 1 2354.10 Isobe Taizan
Ishitani Shin-ichi 2311.72 1 : 0 2095.33 Maruta Koji
Maruta Hiroki 2068.47 0 : 1 2292.74 Mitsumori Masao
Tomobe Katsuhiro 2137.11 1 : 0 1577.62 Higuchi Fumiya
Suzuki Rin 1984.39 0 : 1 2104.64 Iwano Fumio