44 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2012-11-11, End: 2012-11-11

Rule: Yamaguchi, Games: 49

Round A1
Black Result White
Chen Kuo-Hui 2010.30 0 : 1 2372.49 Tachi Masaya
Kawano Takahisa 2321.44 1 : 0 1943.98 Kon Akira
Tada Ayako 2247.92 1 : 0 1979.98 Watanabe Nobuo
Ozawa Tetsushi 2007.02 0 : 1 2126.37 Takahashi Roi
Round A2
Black Result White
Tada Ayako 2247.92 0 : 1 2372.49 Tachi Masaya
Kawano Takahisa 2321.44 0 : 1 2126.37 Takahashi Roi
Chen Kuo-Hui 2010.30 0 : 1 1979.98 Watanabe Nobuo
Kon Akira 1943.98 1 : 0 2007.02 Ozawa Tetsushi
Round A3
Black Result White
Takahashi Roi 2126.37 0 : 1 2372.49 Tachi Masaya
Kawano Takahisa 2321.44 1 : 0 2247.92 Tada Ayako
Chen Kuo-Hui 2010.30 0 : 1 2007.02 Ozawa Tetsushi
Watanabe Nobuo 1979.98 1 : 0 1943.98 Kon Akira
Round A4
Black Result White
Kawano Takahisa 2321.44 1 : 0 2372.49 Tachi Masaya
Tada Ayako 2247.92 1 : 0 2007.02 Ozawa Tetsushi
Takahashi Roi 2126.37 1 : 0 1979.98 Watanabe Nobuo
Chen Kuo-Hui 2010.30 1 : 0 1943.98 Kon Akira
Round A5
Black Result White
Watanabe Nobuo 1979.98 0 : 1 2372.49 Tachi Masaya
Kawano Takahisa 2321.44 1 : 0 2007.02 Ozawa Tetsushi
Chen Kuo-Hui 2010.30 0 : 1 2247.92 Tada Ayako
Takahashi Roi 2126.37 1 : 0 1943.98 Kon Akira
Round A6
Black Result White
Tachi Masaya 2372.49 1 : 0 2007.02 Ozawa Tetsushi
Kawano Takahisa 2321.44 1 : 0 1979.98 Watanabe Nobuo
Kon Akira 1943.98 0 : 1 2247.92 Tada Ayako
Takahashi Roi 2126.37 1 : 0 2010.30 Chen Kuo-Hui
Round S1
Black Result White
Oosumi Yuuki 2753.65 1 : 0 2488.01 Fukui Nobuhiro
Okabe Hiroshi 2651.90 1 : 0 2313.89 Ishitani Shin-ichi
Tamura Kazumasa 2462.89 0 : 1 2534.07 Hasegawa Kazuto
Kudomi Takahiro 2354.36 1 : 0 2418.63 Iio Yoshihiro
Hata Masayuki 2179.96 0 : 1 2360.96 Ono Takayuki
Round S2
Black Result White
Ono Takayuki 2360.96 0 : 1 2753.65 Oosumi Yuuki
Hasegawa Kazuto 2534.07 0.5 : 0.5 2651.90 Okabe Hiroshi
Tamura Kazumasa 2462.89 0 : 1 2418.63 Iio Yoshihiro
Kudomi Takahiro 2354.36 1 : 0 2160.70 Miyagawa Junzo
Ishitani Shin-ichi 2313.89 1 : 0 2179.96 Hata Masayuki
Round S3
Black Result White
Kudomi Takahiro 2354.36 0 : 1 2753.65 Oosumi Yuuki
Okabe Hiroshi 2651.90 1 : 0 2160.70 Miyagawa Junzo
Ishitani Shin-ichi 2313.89 0 : 1 2534.07 Hasegawa Kazuto
Hata Masayuki 2179.96 0 : 1 2488.01 Fukui Nobuhiro
Ono Takayuki 2360.96 0.5 : 0.5 2418.63 Iio Yoshihiro
Round S4
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2534.07 0.5 : 0.5 2753.65 Oosumi Yuuki
Okabe Hiroshi 2651.90 1 : 0 2354.36 Kudomi Takahiro
Miyagawa Junzo 2160.70 0 : 1 2488.01 Fukui Nobuhiro
Ono Takayuki 2360.96 0.5 : 0.5 2462.89 Tamura Kazumasa
Ishitani Shin-ichi 2313.89 1 : 0 2418.63 Iio Yoshihiro
Round S5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2651.90 0 : 1 2753.65 Oosumi Yuuki
Hasegawa Kazuto 2534.07 1 : 0 2488.01 Fukui Nobuhiro
Tamura Kazumasa 2462.89 1 : 0 2179.96 Hata Masayuki
Ono Takayuki 2360.96 1 : 0 2160.70 Miyagawa Junzo
Ishitani Shin-ichi 2313.89 1 : 0 2354.36 Kudomi Takahiro