16th Mikami Cup Tournament - Renju Rating

16th Mikami Cup Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2013-01-20, End: 2013-01-20

Rule: Yamaguchi, Games: 42

Round A1
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2143.55 1 : 0 1743.18 Omata Mitsuo
Iwano Fumio 2131.95 0 : 1 2097.68 Maruta Hiroki
Kim Chang-Su 2020.62 0 : 1 2108.82 Tanizaki Ryusuke
Fujikawa Masaki 2015.14 0 : 1 2097.87 Kato Yasuhiro
Ozawa Tetsushi 2028.28 1 : 0 1960.85 Kon Akira
Round A2
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2143.55 1 : 0 2097.68 Maruta Hiroki
Omata Mitsuo 1743.18 0 : 1 2131.95 Iwano Fumio
Tanizaki Ryusuke 2108.82 1 : 0 2015.14 Fujikawa Masaki
Ozawa Tetsushi 2028.28 0 : 1 2097.87 Kato Yasuhiro
Kon Akira 1960.85 0 : 1 2020.62 Kim Chang-Su
Round A3
Black Result White
Kato Yasuhiro 2097.87 1 : 0 2143.55 Tomobe Katsuhiro
Kon Akira 1960.85 1 : 0 2131.95 Iwano Fumio
Ozawa Tetsushi 2028.28 0 : 1 2108.82 Tanizaki Ryusuke
Fujikawa Masaki 2015.14 0 : 1 2020.62 Kim Chang-Su
Round A4
Black Result White
Kim Chang-Su 2020.62 0 : 1 2143.55 Tomobe Katsuhiro
Iwano Fumio 2131.95 1 : 0 2028.28 Ozawa Tetsushi
Tanizaki Ryusuke 2108.82 0 : 1 2097.87 Kato Yasuhiro
Omata Mitsuo 1743.18 1 : 0 1579.48 Higuchi Fumiya
Round A5
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2143.55 1 : 0 2108.82 Tanizaki Ryusuke
Iwano Fumio 2131.95 0 : 1 2097.87 Kato Yasuhiro
Kim Chang-Su 2020.62 0 : 1 1743.18 Omata Mitsuo
Round S1
Black Result White
Kudomi Takahiro 2378.11 0 : 1 2837.26 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2682.17 1 : 0 2307.85 Mitsumori Masao
Ono Takayuki 2375.23 0 : 1 2340.76 Ishitani Shin-ichi
Isobe Taizan 2373.60 1 : 0 2183.37 Kobayashi Koichi
Round S2
Black Result White
Isobe Taizan 2373.60 0 : 1 2837.26 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2340.76 0 : 1 2682.17 Okabe Hiroshi
Fukui Nobuhiro 2523.22 1 : 0 2307.85 Mitsumori Masao
Ono Takayuki 2375.23 1 : 0 2378.11 Kudomi Takahiro
Round S3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2837.26 1 : 0 2682.17 Okabe Hiroshi
Fukui Nobuhiro 2523.22 0.5 : 0.5 2340.76 Ishitani Shin-ichi
Ono Takayuki 2375.23 1 : 0 2373.60 Isobe Taizan
Kobayashi Koichi 2183.37 0 : 1 2307.85 Mitsumori Masao
Round S4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2837.26 1 : 0 2523.22 Fukui Nobuhiro
Ono Takayuki 2375.23 0 : 1 2682.17 Okabe Hiroshi
Kobayashi Koichi 2183.37 0 : 1 2378.11 Kudomi Takahiro
Ishitani Shin-ichi 2340.76 0 : 1 2307.85 Mitsumori Masao
Round S5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2837.26 0.5 : 0.5 2375.23 Ono Takayuki
Fukui Nobuhiro 2523.22 1 : 0 2682.17 Okabe Hiroshi
Mitsumori Masao 2307.85 0 : 1 2378.11 Kudomi Takahiro
Isobe Taizan 2373.60 1 : 0 2340.76 Ishitani Shin-ichi
Nagao Noriaki 2349.55 1 : 0 2183.37 Kobayashi Koichi