16th Mikami Cup Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2013-01-20, End: 2013-01-20

Rule: Yamaguchi, Games: 42

Round A1
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2125.71 1 : 0 1768.60 Omata Mitsuo
Iwano Fumio 2113.16 0 : 1 2078.27 Maruta Hiroki
Fujikawa Masaki 1992.18 0 : 1 2077.75 Kato Yasuhiro
Kim Chang-Su 2004.07 0 : 1 2077.68 Tanizaki Ryusuke
Ozawa Tetsushi 2008.52 1 : 0 1941.74 Kon Akira
Round A2
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2125.71 1 : 0 2078.27 Maruta Hiroki
Omata Mitsuo 1768.60 0 : 1 2113.16 Iwano Fumio
Ozawa Tetsushi 2008.52 0 : 1 2077.75 Kato Yasuhiro
Tanizaki Ryusuke 2077.68 1 : 0 1992.18 Fujikawa Masaki
Kon Akira 1941.74 0 : 1 2004.07 Kim Chang-Su
Round A3
Black Result White
Kato Yasuhiro 2077.75 1 : 0 2125.71 Tomobe Katsuhiro
Kon Akira 1941.74 1 : 0 2113.16 Iwano Fumio
Ozawa Tetsushi 2008.52 0 : 1 2077.68 Tanizaki Ryusuke
Fujikawa Masaki 1992.18 0 : 1 2004.07 Kim Chang-Su
Round A4
Black Result White
Kim Chang-Su 2004.07 0 : 1 2125.71 Tomobe Katsuhiro
Iwano Fumio 2113.16 1 : 0 2008.52 Ozawa Tetsushi
Tanizaki Ryusuke 2077.68 0 : 1 2077.75 Kato Yasuhiro
Omata Mitsuo 1768.60 1 : 0 1575.94 Higuchi Fumiya
Round A5
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2125.71 1 : 0 2077.68 Tanizaki Ryusuke
Iwano Fumio 2113.16 0 : 1 2077.75 Kato Yasuhiro
Kim Chang-Su 2004.07 0 : 1 1768.60 Omata Mitsuo
Round S1
Black Result White
Kudomi Takahiro 2353.80 0 : 1 2810.62 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2657.12 1 : 0 2288.89 Mitsumori Masao
Ono Takayuki 2353.55 0 : 1 2317.30 Ishitani Shin-ichi
Isobe Taizan 2351.23 1 : 0 2163.88 Kobayashi Koichi
Round S2
Black Result White
Isobe Taizan 2351.23 0 : 1 2810.62 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2317.30 0 : 1 2657.12 Okabe Hiroshi
Fukui Nobuhiro 2498.94 1 : 0 2288.89 Mitsumori Masao
Ono Takayuki 2353.55 1 : 0 2353.80 Kudomi Takahiro
Round S3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2810.62 1 : 0 2657.12 Okabe Hiroshi
Fukui Nobuhiro 2498.94 0.5 : 0.5 2317.30 Ishitani Shin-ichi
Ono Takayuki 2353.55 1 : 0 2351.23 Isobe Taizan
Kobayashi Koichi 2163.88 0 : 1 2288.89 Mitsumori Masao
Round S4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2810.62 1 : 0 2498.94 Fukui Nobuhiro
Ono Takayuki 2353.55 0 : 1 2657.12 Okabe Hiroshi
Kobayashi Koichi 2163.88 0 : 1 2353.80 Kudomi Takahiro
Ishitani Shin-ichi 2317.30 0 : 1 2288.89 Mitsumori Masao
Round S5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2810.62 0.5 : 0.5 2353.55 Ono Takayuki
Fukui Nobuhiro 2498.94 1 : 0 2657.12 Okabe Hiroshi
Mitsumori Masao 2288.89 0 : 1 2353.80 Kudomi Takahiro
Isobe Taizan 2351.23 1 : 0 2317.30 Ishitani Shin-ichi
Nagao Noriaki 2340.52 1 : 0 2163.88 Kobayashi Koichi