52 Meijinsen Qualification East Japan area 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2014-06-08, End: 2014-06-08

Rule: Yamaguchi, Games: 20

Round 1
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2638.77 0.5 : 0.5 2588.32 Kawamura Norihiko
Tamada Yoichi 2491.52 1 : 0 2281.95 Mitsumori Masao
Tamura Kazumasa 2456.87 0 : 1 2258.02 Tada Ayako
Iwano Fumio 2199.62 0 : 1 2321.60 Ono Takayuki
Kudomi Takahiro 2270.78 1 : 0 2043.65 Kato Yasuhiro
Round 2
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2638.77 1 : 0 2456.87 Tamura Kazumasa
Kawamura Norihiko 2588.32 1 : 0 2281.95 Mitsumori Masao
Kudomi Takahiro 2270.78 0 : 1 2491.52 Tamada Yoichi
Ono Takayuki 2321.60 1 : 0 2258.02 Tada Ayako
Iwano Fumio 2199.62 1 : 0 2043.65 Kato Yasuhiro
Round 3
Black Result White
Tada Ayako 2258.02 0 : 1 2638.77 Nakayama Tomoharu
Kawamura Norihiko 2588.32 0 : 1 2270.78 Kudomi Takahiro
Ono Takayuki 2321.60 1 : 0 2491.52 Tamada Yoichi
Kato Yasuhiro 2043.65 0 : 1 2456.87 Tamura Kazumasa
Iwano Fumio 2199.62 0 : 1 2281.95 Mitsumori Masao
Round 4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2638.77 1 : 0 2321.60 Ono Takayuki
Kawamura Norihiko 2588.32 0 : 1 2491.52 Tamada Yoichi
Iwano Fumio 2199.62 1 : 0 2456.87 Tamura Kazumasa
Kudomi Takahiro 2270.78 0 : 1 2281.95 Mitsumori Masao
Tada Ayako 2258.02 1 : 0 2043.65 Kato Yasuhiro