46 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2014-11-09, End: 2014-11-09

Rule: Yamaguchi, Games: 49

Round A1
Black Result White
Ozawa Tetsushi 2005.39 0 : 1 2413.38 Tachi Masaya
Kon Akira 1944.39 0 : 1 2259.19 Tada Ayako
Noda Daigo 2110.18 1 : 0 1885.75 Maeda Tomoko
Kamei Shigeo 1683.62 0 : 1 1927.99 Watanabe Nobuo
Round A2
Black Result White
Tachi Masaya 2413.38 1 : 0 1927.99 Watanabe Nobuo
Tada Ayako 2259.19 1 : 0 2110.18 Noda Daigo
Takahashi Roi 2118.55 1 : 0 1885.75 Maeda Tomoko
Kon Akira 1944.39 0 : 1 2005.39 Ozawa Tetsushi
Round A3
Black Result White
Tada Ayako 2259.19 0 : 1 2413.38 Tachi Masaya
Ozawa Tetsushi 2005.39 0 : 1 2118.55 Takahashi Roi
Watanabe Nobuo 1927.99 1 : 0 2110.18 Noda Daigo
Kamei Shigeo 1683.62 0 : 1 1944.39 Kon Akira
Round A4
Black Result White
Takahashi Roi 2118.55 0 : 1 2413.38 Tachi Masaya
Tada Ayako 2259.19 1 : 0 1927.99 Watanabe Nobuo
Ozawa Tetsushi 2005.39 0 : 1 1683.62 Kamei Shigeo
Kon Akira 1944.39 1 : 0 1885.75 Maeda Tomoko
Round A5
Black Result White
Kon Akira 1944.39 0 : 1 2413.38 Tachi Masaya
Tada Ayako 2259.19 1 : 0 1683.62 Kamei Shigeo
Takahashi Roi 2118.55 0 : 1 2110.18 Noda Daigo
Maeda Tomoko 1885.75 1 : 0 1927.99 Watanabe Nobuo
Round A6
Black Result White
Noda Daigo 2110.18 1 : 0 2413.38 Tachi Masaya
Tada Ayako 2259.19 1 : 0 2005.39 Ozawa Tetsushi
Takahashi Roi 2118.55 0 : 1 1944.39 Kon Akira
Kamei Shigeo 1683.62 0 : 1 1885.75 Maeda Tomoko
Round S1
Black Result White
Oosumi Yuuki 2752.65 0 : 1 2590.05 Kawamura Norihiko
Miyagawa Junzo 2173.54 0 : 1 2678.89 Okabe Hiroshi
Hata Masayuki 2149.69 0 : 1 2548.36 Fukui Nobuhiro
Iio Yoshihiro 2456.93 1 : 0 1868.40 Matsuo Toshiko
Sakamoto Hirouji 2238.71 1 : 0 2377.76 Ishitani Shin-ichi
Round S2
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2548.36 0 : 1 2752.65 Oosumi Yuuki
Okabe Hiroshi 2678.89 1 : 0 2590.05 Kawamura Norihiko
Iio Yoshihiro 2456.93 1 : 0 2238.71 Sakamoto Hirouji
Hata Masayuki 2149.69 0 : 1 2377.76 Ishitani Shin-ichi
Miyagawa Junzo 2173.54 1 : 0 1868.40 Matsuo Toshiko
Round S3
Black Result White
Oosumi Yuuki 2752.65 1 : 0 2173.54 Miyagawa Junzo
Okabe Hiroshi 2678.89 0.5 : 0.5 2456.93 Iio Yoshihiro
Kawamura Norihiko 2590.05 1 : 0 2377.76 Ishitani Shin-ichi
Sakamoto Hirouji 2238.71 0 : 1 2548.36 Fukui Nobuhiro
Hata Masayuki 2149.69 1 : 0 1868.40 Matsuo Toshiko
Round S4
Black Result White
Oosumi Yuuki 2752.65 1 : 0 2456.93 Iio Yoshihiro
Fukui Nobuhiro 2548.36 0 : 1 2678.89 Okabe Hiroshi
Hata Masayuki 2149.69 0 : 1 2590.05 Kawamura Norihiko
Ishitani Shin-ichi 2377.76 1 : 0 2173.54 Miyagawa Junzo
Sakamoto Hirouji 2238.71 1 : 0 1868.40 Matsuo Toshiko
Round S5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2678.89 0 : 1 2752.65 Oosumi Yuuki
Kawamura Norihiko 2590.05 1 : 0 2456.93 Iio Yoshihiro
Fukui Nobuhiro 2548.36 1 : 0 2173.54 Miyagawa Junzo
Ishitani Shin-ichi 2377.76 1 : 0 1868.40 Matsuo Toshiko
Hata Masayuki 2149.69 0 : 1 2238.71 Sakamoto Hirouji