18 Mikami Cup Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2015-01-18, End: 2015-01-18

Rule: Yamaguchi, Games: 22

Round A1
Black Result White
Iwano Fumio 2191.76 0.5 : 0.5 2058.51 Tomobe Katsuhiro
Maruta Hiroki 2038.84 0 : 1 2142.74 Tanizaki Ryusuke
Fujikawa Masaki 2030.30 0 : 1 2006.50 Ozawa Tetsushi
Round A2
Black Result White
Fujikawa Masaki 2030.30 0 : 1 2191.76 Iwano Fumio
Ozawa Tetsushi 2006.50 0 : 1 2142.74 Tanizaki Ryusuke
Maruta Hiroki 2038.84 1 : 0 2058.51 Tomobe Katsuhiro
Round A3
Black Result White
Iwano Fumio 2191.76 0 : 1 2142.74 Tanizaki Ryusuke
Tomobe Katsuhiro 2058.51 1 : 0 1773.68 Kase Koji
Ozawa Tetsushi 2006.50 1 : 0 2038.84 Maruta Hiroki
Round A4
Black Result White
Iwano Fumio 2191.76 0 : 1 2006.50 Ozawa Tetsushi
Tomobe Katsuhiro 2058.51 0 : 1 2142.74 Tanizaki Ryusuke
Maruta Hiroki 2038.84 1 : 0 1926.16 Suzuki Rin
Kase Koji 1773.68 0 : 1 2030.30 Fujikawa Masaki
Round A5
Black Result White
Iwano Fumio 2191.76 1 : 0 2038.84 Maruta Hiroki
Fujikawa Masaki 2030.30 0 : 1 2142.74 Tanizaki Ryusuke
Tomobe Katsuhiro 2058.51 1 : 0 2006.50 Ozawa Tetsushi
Round S1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2834.15 1 : 0 2369.14 Isobe Taizan
Okabe Hiroshi 2673.78 1 : 0 2293.78 Ono Takayuki
Round S2
Black Result White
Ono Takayuki 2293.78 0 : 1 2834.15 Nakamura Shigeru
Isobe Taizan 2369.14 0.5 : 0.5 2673.78 Okabe Hiroshi
Round S3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2673.78 0 : 1 2834.15 Nakamura Shigeru
Isobe Taizan 2369.14 0.5 : 0.5 2293.78 Ono Takayuki