8th Taiwan Meijinsen Qualification, Southern Area

Place: Kaohsiung, Chinese Taipei

Start: 2016-09-24, End: 2016-09-24

Rule: Soosyrv-8, Games: 30

Round 1
Black Result White
Lin Shih-Pin 2687.24 0.5 : 0.5 2187.13 Ke Fang-Ying
Chen Ko-Han 2612.61 1 : 0 2525.30 Lu Wei-Yuan
Chou Huang Yu-Chien 2482.69 1 : 0 2145.43 Chen Chih-Chan
Huang Yen-Hua 2400.40 1 : 0 2123.87 Fang Jui-Tien
Yu Hung-Yi 1965.87 0 : 1 2275.39 Liao Jun-Yen
Chou Yang 2204.34 0 : 1 2204.37 Lo Hsun
Round 2
Black Result White
Chen Ko-Han 2612.61 0.5 : 0.5 2687.24 Lin Shih-Pin
Chen Chih-Chan 2145.43 0 : 1 2525.30 Lu Wei-Yuan
Huang Yen-Hua 2400.40 1 : 0 2482.69 Chou Huang Yu-Chien
Lo Hsun 2204.37 0 : 1 2275.39 Liao Jun-Yen
Ke Fang-Ying 2187.13 0 : 1 2204.34 Chou Yang
Yu Hung-Yi 1965.87 0 : 1 2123.87 Fang Jui-Tien
Round 3
Black Result White
Fang Jui-Tien 2123.87 0 : 1 2687.24 Lin Shih-Pin
Chen Ko-Han 2612.61 1 : 0 2204.37 Lo Hsun
Lu Wei-Yuan 2525.30 1 : 0 2187.13 Ke Fang-Ying
Chou Yang 2204.34 0 : 1 2482.69 Chou Huang Yu-Chien
Huang Yen-Hua 2400.40 1 : 0 2275.39 Liao Jun-Yen
Chen Chih-Chan 2145.43 1 : 0 1965.87 Yu Hung-Yi
Round 4
Black Result White
Lin Shih-Pin 2687.24 1 : 0 2482.69 Chou Huang Yu-Chien
Chen Ko-Han 2612.61 1 : 0 2400.40 Huang Yen-Hua
Liao Jun-Yen 2275.39 0 : 1 2525.30 Lu Wei-Yuan
Fang Jui-Tien 2123.87 0 : 1 2204.37 Lo Hsun
Chou Yang 2204.34 1 : 0 2145.43 Chen Chih-Chan
Yu Hung-Yi 1965.87 0 : 1 2187.13 Ke Fang-Ying
Round 5
Black Result White
Huang Yen-Hua 2400.40 0 : 1 2687.24 Lin Shih-Pin
Chou Huang Yu-Chien 2482.69 0 : 1 2612.61 Chen Ko-Han
Lu Wei-Yuan 2525.30 1 : 0 2204.37 Lo Hsun
Ke Fang-Ying 2187.13 0 : 1 2275.39 Liao Jun-Yen
Chou Yang 2204.34 1 : 0 1965.87 Yu Hung-Yi
Fang Jui-Tien 2123.87 1 : 0 2145.43 Chen Chih-Chan