55 Meijinsen Qualification Kansai area 1st round

Place: Osaka, Japan

Start: 2017-05-21, End: 2017-05-21

Rule: Soosyrv-8, Games: 20

Round 1
Black Result White
Kashihara Akihiko 2275.30 0 : 1 2566.45 Kawamura Norihiko
Nishida Toshio 2037.97 0 : 1 2482.66 Tachi Masaya
Hata Masayuki 2150.06 0 : 1 2399.07 Tanaka Toshiki
Koiso Shigemasa 2043.45 0 : 1 2221.03 Sakamoto Hirouji
Ozawa Tetsushi 1983.19 1 : 0 2133.60 Matsui Tsunehiro
Round 2
Black Result White
Tachi Masaya 2482.66 1 : 0 2566.45 Kawamura Norihiko
Tanaka Toshiki 2399.07 1 : 0 2221.03 Sakamoto Hirouji
Nishida Toshio 2037.97 1 : 0 2275.30 Kashihara Akihiko
Ozawa Tetsushi 1983.19 0 : 1 2150.06 Hata Masayuki
Koiso Shigemasa 2043.45 0 : 1 2133.60 Matsui Tsunehiro
Round 3
Black Result White
Kawamura Norihiko 2566.45 1 : 0 2399.07 Tanaka Toshiki
Tachi Masaya 2482.66 1 : 0 2150.06 Hata Masayuki
Koiso Shigemasa 2043.45 0 : 1 2275.30 Kashihara Akihiko
Ozawa Tetsushi 1983.19 0 : 1 2221.03 Sakamoto Hirouji
Matsui Tsunehiro 2133.60 1 : 0 2037.97 Nishida Toshio
Round 4
Black Result White
Matsui Tsunehiro 2133.60 0 : 1 2566.45 Kawamura Norihiko
Tachi Masaya 2482.66 1 : 0 2399.07 Tanaka Toshiki
Ozawa Tetsushi 1983.19 0 : 1 2275.30 Kashihara Akihiko
Hata Masayuki 2150.06 1 : 0 2221.03 Sakamoto Hirouji
Koiso Shigemasa 2043.45 0 : 1 2037.97 Nishida Toshio