18 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2017-11-01, End: 2017-11-01

Rule: Soosyrv-8, Games: 24

Round 1
Black Result White
Okabe Hiroshi 2654.87 1 : 0 2075.10 Maruta Koji
Koyama Jun 2533.87 1 : 0 1918.68 Koyama Akihiro
Maruta Hiroki 2091.22 0 : 1 2387.51 Sato Kiyotomi
Miyamoto Syunju 2216.75 1 : 0 2338.47 Ishitani Shin-ichi
Ono Takayuki 2318.89 0.5 : 0.5 2198.87 Iwano Fumio
Kusajima Masato 2236.31 1 : 0 1511.30 Tomosue Takahito
Round 2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2654.87 0.5 : 0.5 2533.87 Koyama Jun
Sato Kiyotomi 2387.51 0 : 1 2236.31 Kusajima Masato
Ishitani Shin-ichi 2338.47 1 : 0 2198.87 Iwano Fumio
Ono Takayuki 2318.89 1 : 0 2216.75 Miyamoto Syunju
Tomosue Takahito 1511.30 0 : 1 2091.22 Maruta Hiroki
Maruta Koji 2075.10 1 : 0 1918.68 Koyama Akihiro
Round 3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2654.87 1 : 0 2236.31 Kusajima Masato
Koyama Jun 2533.87 1 : 0 2318.89 Ono Takayuki
Miyamoto Syunju 2216.75 1 : 0 2387.51 Sato Kiyotomi
Ishitani Shin-ichi 2338.47 1 : 0 2075.10 Maruta Koji
Tomosue Takahito 1511.30 0 : 1 2198.87 Iwano Fumio
Maruta Hiroki 2091.22 0 : 1 1918.68 Koyama Akihiro
Round 4
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2338.47 0 : 1 2654.87 Okabe Hiroshi
Kusajima Masato 2236.31 0 : 1 2533.87 Koyama Jun
Sato Kiyotomi 2387.51 1 : 0 2318.89 Ono Takayuki
Miyamoto Syunju 2216.75 1 : 0 2198.87 Iwano Fumio
Maruta Hiroki 2091.22 1 : 0 2075.10 Maruta Koji
Tomosue Takahito 1511.30 0 : 1 1918.68 Koyama Akihiro