2017 Spring TRF Cup, Dan-level Group

Place: Taipei, Chinese Taipei

Start: 2017-03-25, End: 2017-03-25

Rule: Soosyrv-8, Games: 30

Round 1
Black Result White
Lin Shu-Hsuan 2748.41 1 : 0 2426.12 Chien Yung-Hsuan
Lin Shih-Pin 2712.13 1 : 0 2168.21 Chen Chih-Chan
Ke Fang-Ying 2207.84 0 : 1 2576.86 Chen Ko-Han
Wang Yuxuan 2553.33 1 : 0 2378.25 Yang Yu-Hsiung
Huang Yen-Hua 2394.14 1 : 0 2135.01 Chen Kuo-Hui
Fang Jui-Tien 2120.68 1 : 0 2130.75 Chen Chen-Kuo
Round 2
Black Result White
Fang Jui-Tien 2120.68 0 : 1 2748.41 Lin Shu-Hsuan
Chen Ko-Han 2576.86 0 : 1 2712.13 Lin Shih-Pin
Huang Yen-Hua 2394.14 0 : 1 2553.33 Wang Yuxuan
Chien Yung-Hsuan 2426.12 1 : 0 2016.70 Sung Pei-Jung
Chen Chih-Chan 2168.21 1 : 0 2378.25 Yang Yu-Hsiung
Chen Kuo-Hui 2135.01 0 : 1 2130.75 Chen Chen-Kuo
Round 3
Black Result White
Lin Shu-Hsuan 2748.41 0 : 1 2712.13 Lin Shih-Pin
Chen Ko-Han 2576.86 1 : 0 2120.68 Fang Jui-Tien
Chien Yung-Hsuan 2426.12 0 : 1 2553.33 Wang Yuxuan
Huang Yen-Hua 2394.14 0 : 1 2168.21 Chen Chih-Chan
Sung Pei-Jung 2016.70 0 : 1 2378.25 Yang Yu-Hsiung
Chen Chen-Kuo 2130.75 0 : 1 2207.84 Ke Fang-Ying
Round 4
Black Result White
Lin Shu-Hsuan 2748.41 1 : 0 2207.84 Ke Fang-Ying
Lin Shih-Pin 2712.13 1 : 0 2553.33 Wang Yuxuan
Chen Ko-Han 2576.86 1 : 0 2168.21 Chen Chih-Chan
Huang Yen-Hua 2394.14 1 : 0 2426.12 Chien Yung-Hsuan
Yang Yu-Hsiung 2378.25 1 : 0 2120.68 Fang Jui-Tien
Chen Kuo-Hui 2135.01 1 : 0 2016.70 Sung Pei-Jung
Round 5
Black Result White
Chen Chih-Chan 2168.21 0 : 1 2748.41 Lin Shu-Hsuan
Huang Yen-Hua 2394.14 0 : 1 2712.13 Lin Shih-Pin
Chen Ko-Han 2576.86 1 : 0 2553.33 Wang Yuxuan
Yang Yu-Hsiung 2378.25 1 : 0 2207.84 Ke Fang-Ying
Fang Jui-Tien 2120.68 0 : 1 2135.01 Chen Kuo-Hui
Sung Pei-Jung 2016.70 0 : 1 2130.75 Chen Chen-Kuo