55 Meijinsen Tournament

Place: Yaidu, Japan

Start: 2017-09-16, End: 2017-09-18

Rule: Soosyrv-8, Games: 45

Round 1
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2762.44 1 : 0 2290.63 Matsuura Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2727.88 1 : 0 2473.59 Iio Yoshihiro
Sato Kiyotomi 2389.31 0 : 1 2649.60 Okabe Hiroshi
Hasegawa Kazuto 2531.86 1 : 0 2367.72 Kawano Takahisa
Maruyama Yasushi 2224.80 0 : 1 2451.02 Tamada Yoichi
Round 2
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2762.44 1 : 0 2473.59 Iio Yoshihiro
Sato Kiyotomi 2389.31 0 : 1 2727.88 Kamiya Shunsuke
Kawano Takahisa 2367.72 0 : 1 2649.60 Okabe Hiroshi
Tamada Yoichi 2451.02 0 : 1 2531.86 Hasegawa Kazuto
Matsuura Hiroshi 2290.63 0.5 : 0.5 2224.80 Maruyama Yasushi
Round 3
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2762.44 1 : 0 2727.88 Kamiya Shunsuke
Iio Yoshihiro 2473.59 0 : 1 2649.60 Okabe Hiroshi
Hasegawa Kazuto 2531.86 1 : 0 2224.80 Maruyama Yasushi
Tamada Yoichi 2451.02 1 : 0 2290.63 Matsuura Hiroshi
Kawano Takahisa 2367.72 1 : 0 2389.31 Sato Kiyotomi
Round 4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2762.44 1 : 0 2224.80 Maruyama Yasushi
Okabe Hiroshi 2649.60 0 : 1 2727.88 Kamiya Shunsuke
Hasegawa Kazuto 2531.86 0.5 : 0.5 2389.31 Sato Kiyotomi
Tamada Yoichi 2451.02 0 : 1 2473.59 Iio Yoshihiro
Kawano Takahisa 2367.72 1 : 0 2290.63 Matsuura Hiroshi
Round 5
Black Result White
Sato Kiyotomi 2389.31 0 : 1 2762.44 Nakayama Tomoharu
Kamiya Shunsuke 2727.88 1 : 0 2367.72 Kawano Takahisa
Okabe Hiroshi 2649.60 1 : 0 2451.02 Tamada Yoichi
Hasegawa Kazuto 2531.86 1 : 0 2290.63 Matsuura Hiroshi
Iio Yoshihiro 2473.59 1 : 0 2224.80 Maruyama Yasushi
Round 6
Black Result White
Kawano Takahisa 2367.72 0 : 1 2762.44 Nakayama Tomoharu
Tamada Yoichi 2451.02 0 : 1 2727.88 Kamiya Shunsuke
Matsuura Hiroshi 2290.63 0 : 1 2649.60 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2473.59 1 : 0 2531.86 Hasegawa Kazuto
Sato Kiyotomi 2389.31 1 : 0 2224.80 Maruyama Yasushi
Round 7
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2762.44 1 : 0 2649.60 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2727.88 1 : 0 2531.86 Hasegawa Kazuto
Matsuura Hiroshi 2290.63 0 : 1 2473.59 Iio Yoshihiro
Sato Kiyotomi 2389.31 1 : 0 2451.02 Tamada Yoichi
Maruyama Yasushi 2224.80 0 : 1 2367.72 Kawano Takahisa
Round 8
Black Result White
Tamada Yoichi 2451.02 0 : 1 2762.44 Nakayama Tomoharu
Kamiya Shunsuke 2727.88 1 : 0 2224.80 Maruyama Yasushi
Hasegawa Kazuto 2531.86 0 : 1 2649.60 Okabe Hiroshi
Kawano Takahisa 2367.72 0 : 1 2473.59 Iio Yoshihiro
Matsuura Hiroshi 2290.63 1 : 0 2389.31 Sato Kiyotomi
Round 9
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.86 0 : 1 2762.44 Nakayama Tomoharu
Matsuura Hiroshi 2290.63 0 : 1 2727.88 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2649.60 1 : 0 2224.80 Maruyama Yasushi
Iio Yoshihiro 2473.59 0 : 1 2389.31 Sato Kiyotomi
Kawano Takahisa 2367.72 1 : 0 2451.02 Tamada Yoichi