13th All Japan Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2018-01-27, End: 2018-01-28

Rule: Soosyrv-8, Games: 33

Round 1
Black Result White
Sato Kiyotomi 2375.56 0 : 1 2768.30 Nakayama Tomoharu
Tachi Masaya 2484.32 0 : 1 2730.10 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2643.94 1 : 0 2426.69 Fujita Yudai
Ono Takayuki 2317.97 1 : 0 2515.43 Koyama Jun
Iio Yoshihiro 2461.62 0.5 : 0.5 2349.38 Ishitani Shin-ichi
Round 2
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2768.30 1 : 0 2643.94 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2317.97 0 : 1 2730.10 Kamiya Shunsuke
Ishitani Shin-ichi 2349.38 1 : 0 2515.43 Koyama Jun
Sato Kiyotomi 2375.56 0 : 1 2484.32 Tachi Masaya
Miyamoto Syunju 2204.02 0 : 1 2461.62 Iio Yoshihiro
Round 3
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2730.10 1 : 0 2768.30 Nakayama Tomoharu
Okabe Hiroshi 2643.94 1 : 0 2461.62 Iio Yoshihiro
Miyamoto Syunju 2204.02 1 : 0 2515.43 Koyama Jun
Tachi Masaya 2484.32 1 : 0 2349.38 Ishitani Shin-ichi
Ono Takayuki 2317.97 1 : 0 2426.69 Fujita Yudai
Round 4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2768.30 1 : 0 2426.69 Fujita Yudai
Kamiya Shunsuke 2730.10 1 : 0 2643.94 Okabe Hiroshi
Miyamoto Syunju 2204.02 0 : 1 2484.32 Tachi Masaya
Sato Kiyotomi 2375.56 0 : 1 2461.62 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2349.38 1 : 0 2317.97 Ono Takayuki
Round 5
Black Result White
Tachi Masaya 2484.32 0 : 1 2768.30 Nakayama Tomoharu
Kamiya Shunsuke 2730.10 1 : 0 2461.62 Iio Yoshihiro
Okabe Hiroshi 2643.94 1 : 0 2349.38 Ishitani Shin-ichi
Sato Kiyotomi 2375.56 0 : 1 2515.43 Koyama Jun
Miyamoto Syunju 2204.02 0 : 1 2426.69 Fujita Yudai
Maruta Hiroki 2090.79 0 : 1 2317.97 Ono Takayuki
Round 6
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2768.30 1 : 0 2461.62 Iio Yoshihiro
Kamiya Shunsuke 2730.10 0 : 1 2426.69 Fujita Yudai
Okabe Hiroshi 2643.94 0 : 1 2484.32 Tachi Masaya
Koyama Jun 2515.43 1 : 0 2090.79 Maruta Hiroki
Sato Kiyotomi 2375.56 0.5 : 0.5 2317.97 Ono Takayuki
Miyamoto Syunju 2204.02 0 : 1 2349.38 Ishitani Shin-ichi
Round ex
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2730.10 0.5 : 0.5 2768.30 Nakayama Tomoharu