35 Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2018-04-01, End: 2018-04-01

Rule: Yamaguchi, Games: 20

Round 1
Black Result White
Fujita Maiko 2172.61 0 : 1 2199.31 Iwano Fumio
Takagi Tomoyuki 2092.62 1 : 0 1512.51 Tomosue Takahito
Fujikawa Masaki 2043.96 0.5 : 0.5 1915.71 Koyama Akihiro
Demachi Koichiro 1883.11 1 : 0 1739.58 Yambe Manami
Round 2
Black Result White
Takagi Tomoyuki 2092.62 0 : 1 2199.31 Iwano Fumio
Fujita Maiko 2172.61 0 : 1 1915.71 Koyama Akihiro
Fujikawa Masaki 2043.96 0 : 1 1883.11 Demachi Koichiro
Yambe Manami 1739.58 1 : 0 1512.51 Tomosue Takahito
Round 3
Black Result White
Iwano Fumio 2199.31 1 : 0 1883.11 Demachi Koichiro
Fujita Maiko 2172.61 1 : 0 1512.51 Tomosue Takahito
Takagi Tomoyuki 2092.62 1 : 0 1915.71 Koyama Akihiro
Yambe Manami 1739.58 0 : 1 2043.96 Fujikawa Masaki
Round 4
Black Result White
Fujikawa Masaki 2043.96 0 : 1 2199.31 Iwano Fumio
Yambe Manami 1739.58 0 : 1 2172.61 Fujita Maiko
Demachi Koichiro 1883.11 0 : 1 2092.62 Takagi Tomoyuki
Tomosue Takahito 1512.51 0.5 : 0.5 1915.71 Koyama Akihiro
Round 5
Black Result White
Iwano Fumio 2199.31 1 : 0 1915.71 Koyama Akihiro
Fujita Maiko 2172.61 1 : 0 1883.11 Demachi Koichiro
Takagi Tomoyuki 2092.62 1 : 0 1739.58 Yambe Manami
Fujikawa Masaki 2043.96 1 : 0 1512.51 Tomosue Takahito