50 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2018-11-11, End: 2018-11-11

Rule: Soosyrv-8, Games: 25

Round 1
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2517.85 0 : 1 2429.08 Tanaka Toshiki
Ishitani Shin-ichi 2357.79 1 : 0 2408.75 Iio Yoshihiro
Hata Masayuki 2134.50 0 : 1 2235.34 Sakamoto Hirouji
Fujita Maiko 2206.54 1 : 0 1998.80 Nishida Toshio
Ozawa Tetsushi 1956.86 0 : 1 2088.32 Hayashi Shoichi
Round 2
Black Result White
Sakamoto Hirouji 2235.34 0 : 1 2517.85 Hasegawa Kazuto
Tanaka Toshiki 2429.08 1 : 0 2088.32 Hayashi Shoichi
Iio Yoshihiro 2408.75 1 : 0 1956.86 Ozawa Tetsushi
Fujita Maiko 2206.54 0.5 : 0.5 2357.79 Ishitani Shin-ichi
Hata Masayuki 2134.50 1 : 0 1998.80 Nishida Toshio
Round 3
Black Result White
Fujita Maiko 2206.54 0 : 1 2517.85 Hasegawa Kazuto
Ishitani Shin-ichi 2357.79 0 : 1 2429.08 Tanaka Toshiki
Iio Yoshihiro 2408.75 0 : 1 2235.34 Sakamoto Hirouji
Hata Masayuki 2134.50 1 : 0 2088.32 Hayashi Shoichi
Ozawa Tetsushi 1956.86 1 : 0 1998.80 Nishida Toshio
Round 4
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2517.85 1 : 0 2357.79 Ishitani Shin-ichi
Hata Masayuki 2134.50 0 : 1 2429.08 Tanaka Toshiki
Fujita Maiko 2206.54 0 : 1 2408.75 Iio Yoshihiro
Ozawa Tetsushi 1956.86 0 : 1 2235.34 Sakamoto Hirouji
Hayashi Shoichi 2088.32 1 : 0 1998.80 Nishida Toshio
Round 5
Black Result White
Hata Masayuki 2134.50 0 : 1 2517.85 Hasegawa Kazuto
Sakamoto Hirouji 2235.34 0 : 1 2429.08 Tanaka Toshiki
Iio Yoshihiro 2408.75 1 : 0 2088.32 Hayashi Shoichi
Ishitani Shin-ichi 2357.79 1 : 0 1998.80 Nishida Toshio
Fujita Maiko 2206.54 1 : 0 1956.86 Ozawa Tetsushi