36 Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2019-04-14, End: 2019-04-14

Rule: Soosyrv-8, Games: 22

Round 1
Black Result White
Inoue Fumiya 2362.49 1 : 0 1698.37 Ito Midori
Fujita Maiko 2237.31 0 : 1 2105.65 Tomobe Katsuhiro
Iwano Fumio 2156.96 1 : 0 1952.86 Yamane Tomohiro
Maruyama Takashi 1969.18 0 : 1 2084.57 Fujikawa Masaki
Yamane Tomohiro 1952.86 0 : 1 1801.66 Shibata Satoru
Round 2
Black Result White
Inoue Fumiya 2362.49 1 : 0 2084.57 Fujikawa Masaki
Fujita Maiko 2237.31 1 : 0 1801.66 Shibata Satoru
Tomobe Katsuhiro 2105.65 0 : 1 2156.96 Iwano Fumio
Ito Midori 1698.37 0 : 1 1969.18 Maruyama Takashi
Round 3
Black Result White
Iwano Fumio 2156.96 0 : 1 2362.49 Inoue Fumiya
Fujita Maiko 2237.31 0 : 1 2084.57 Fujikawa Masaki
Tomobe Katsuhiro 2105.65 1 : 0 1801.66 Shibata Satoru
Maruyama Takashi 1969.18 0 : 1 1952.86 Yamane Tomohiro
Ito Midori 1698.37 0 : 1 1952.86 Yamane Tomohiro
Round 4
Black Result White
Inoue Fumiya 2362.49 1 : 0 2105.65 Tomobe Katsuhiro
Fujita Maiko 2237.31 1 : 0 1969.18 Maruyama Takashi
Fujikawa Masaki 2084.57 0 : 1 2156.96 Iwano Fumio
Ito Midori 1698.37 0 : 1 1801.66 Shibata Satoru
Round 5
Black Result White
Fujita Maiko 2237.31 0 : 1 2362.49 Inoue Fumiya
Iwano Fumio 2156.96 1 : 0 1969.18 Maruyama Takashi
Tomobe Katsuhiro 2105.65 1 : 0 1952.86 Yamane Tomohiro
Fujikawa Masaki 2084.57 1 : 0 1801.66 Shibata Satoru