36 Kanto Shineisen Tournament - Renju Rating

36 Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2019-04-14, End: 2019-04-14

Rule: Soosyrv-8, Games: 22

Round 1
Black Result White
Inoue Fumiya 2388.44 1 : 0 1723.49 Ito Midori
Fujita Maiko 2262.11 0 : 1 2121.74 Tomobe Katsuhiro
Iwano Fumio 2181.60 1 : 0 1988.36 Yamane Tomohiro
Maruyama Takashi 1988.79 0 : 1 2101.99 Fujikawa Masaki
Yamane Tomohiro 1988.36 0 : 1 1785.71 Shibata Satoru
Round 2
Black Result White
Inoue Fumiya 2388.44 1 : 0 2101.99 Fujikawa Masaki
Fujita Maiko 2262.11 1 : 0 1785.71 Shibata Satoru
Tomobe Katsuhiro 2121.74 0 : 1 2181.60 Iwano Fumio
Ito Midori 1723.49 0 : 1 1988.79 Maruyama Takashi
Round 3
Black Result White
Iwano Fumio 2181.60 0 : 1 2388.44 Inoue Fumiya
Fujita Maiko 2262.11 0 : 1 2101.99 Fujikawa Masaki
Tomobe Katsuhiro 2121.74 1 : 0 1785.71 Shibata Satoru
Maruyama Takashi 1988.79 0 : 1 1988.36 Yamane Tomohiro
Ito Midori 1723.49 0 : 1 1988.36 Yamane Tomohiro
Round 4
Black Result White
Inoue Fumiya 2388.44 1 : 0 2121.74 Tomobe Katsuhiro
Fujita Maiko 2262.11 1 : 0 1988.79 Maruyama Takashi
Fujikawa Masaki 2101.99 0 : 1 2181.60 Iwano Fumio
Ito Midori 1723.49 0 : 1 1785.71 Shibata Satoru
Round 5
Black Result White
Fujita Maiko 2262.11 0 : 1 2388.44 Inoue Fumiya
Iwano Fumio 2181.60 1 : 0 1988.79 Maruyama Takashi
Tomobe Katsuhiro 2121.74 1 : 0 1988.36 Yamane Tomohiro
Fujikawa Masaki 2101.99 1 : 0 1785.71 Shibata Satoru