16 Kansai Championship 1st round

Place: Osaka, Japan

Start: 2020-10-18, End: 2020-10-18

Rule: Soosyrv-8, Games: 20

Round 1
Black Result White
Iio Yoshihiro 2326.79 0 : 1 2628.65 Kawamura Norihiko
Sakamoto Hirouji 2238.71 1 : 0 2181.21 Tanaka Shotaro
Kito Shinichi 2102.84 1 : 0 1559.99 Adachi Tomoya
Toyo Koryu 1928.56 1 : 0 2093.49 Hayashi Shoichi
Round 2
Black Result White
Kawamura Norihiko 2628.65 1 : 0 2102.84 Kito Shinichi
Iio Yoshihiro 2326.79 1 : 0 1559.99 Adachi Tomoya
Sakamoto Hirouji 2238.71 1 : 0 1928.56 Toyo Koryu
Hayashi Shoichi 2093.49 1 : 0 2181.21 Tanaka Shotaro
Round 3
Black Result White
Kawamura Norihiko 2628.65 1 : 0 2238.71 Sakamoto Hirouji
Hayashi Shoichi 2093.49 0 : 1 2326.79 Iio Yoshihiro
Adachi Tomoya 1559.99 0 : 1 2181.21 Tanaka Shotaro
Toyo Koryu 1928.56 0 : 1 2102.84 Kito Shinichi
Round 4
Black Result White
Hayashi Shoichi 2093.49 0 : 1 2628.65 Kawamura Norihiko
Iio Yoshihiro 2326.79 1 : 0 2238.71 Sakamoto Hirouji
Tanaka Shotaro 2181.21 1 : 0 2102.84 Kito Shinichi
Adachi Tomoya 1559.99 0 : 1 1928.56 Toyo Koryu
Round 5
Black Result White
Toyo Koryu 1928.56 0 : 1 2628.65 Kawamura Norihiko
Iio Yoshihiro 2326.79 0 : 1 2181.21 Tanaka Shotaro
Sakamoto Hirouji 2238.71 1 : 0 2102.84 Kito Shinichi
Hayashi Shoichi 2093.49 1 : 0 1559.99 Adachi Tomoya