Special Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2022-04-10, End: 2022-04-10

Rule: Soosyrv-8, Games: 6

Round 1
Black Result White
Maruta Hiroki 2195.99 0 : 1 2416.01 Inoue Fumiya
Fujita Maiko 2325.45 1 : 0 2070.40 Maruta Koji
Round 2
Black Result White
Inoue Fumiya 2416.01 1 : 0 2070.40 Maruta Koji
Fujita Maiko 2325.45 1 : 0 2195.99 Maruta Hiroki
Round 3
Black Result White
Inoue Fumiya 2416.01 0 : 1 2325.45 Fujita Maiko
Maruta Hiroki 2195.99 0 : 1 2070.40 Maruta Koji