Kyushu Shinjinousen Tournament 2024 - Renju Rating

Kyushu Shinjinousen Tournament 2024

Place: Fukuoka, Japan

Start: 2024-03-03, End: 2024-03-03

Rule: Soosyrv-8, Games: 11

Round 1
Black Result White
Yamane Tomohiro 2138.74 1 : 0 1500.29 Kurakake Mataichi
Nakagawa Toru 2003.52 1 : 0 1766.09 Inazumi Masanori
Morishita Hiroyoshi 1879.78 1 : 0 1552.88 Hayata Shinnosuke
Round 2
Black Result White
Inazumi Masanori 1766.09 1 : 0 1879.78 Morishita Hiroyoshi
Hayata Shinnosuke 1552.88 1 : 0 1500.29 Kurakake Mataichi
Round 3
Black Result White
Nakagawa Toru 2003.52 0 : 1 1879.78 Morishita Hiroyoshi
Kurakake Mataichi 1500.29 0 : 1 1766.09 Inazumi Masanori
Round 4
Black Result White
Yamane Tomohiro 2138.74 1 : 0 1766.09 Inazumi Masanori
Nakagawa Toru 2003.52 1 : 0 1552.88 Hayata Shinnosuke
Kurakake Mataichi 1500.29 0 : 1 1879.78 Morishita Hiroyoshi
Round ex
Black Result White
Morishita Hiroyoshi 1879.78 0 : 1 2138.74 Yamane Tomohiro