46th Meijinsen Tournament

Place: Shizuoka, Japan

Start: 2008-09-13, End: 2008-09-15

Rule: RIF, Games: 45

Round 1
Black Result White
Kawamura Norihiko 2576.59 0.5 : 0.5 2581.10 Okabe Hiroshi
Oosumi Yuuki 2523.53 0 : 1 2492.35 Yamaguchi Yusui
Matsuura Hiroshi 2218.10 0 : 1 2434.31 Iio Yoshihiro
Sato Kiyotomi 2319.65 1 : 0 2128.42 Kataoka Mitsuaki
Hata Masayuki 2198.00 1 : 0 2292.23 Ishitani Shin-ichi
Round 2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2581.10 1 : 0 2218.10 Matsuura Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2292.23 0 : 1 2576.59 Kawamura Norihiko
Iio Yoshihiro 2434.31 1 : 0 2523.53 Oosumi Yuuki
Yamaguchi Yusui 2492.35 1 : 0 2128.42 Kataoka Mitsuaki
Hata Masayuki 2198.00 1 : 0 2319.65 Sato Kiyotomi
Round 3
Black Result White
Iio Yoshihiro 2434.31 0 : 1 2581.10 Okabe Hiroshi
Hata Masayuki 2198.00 0 : 1 2576.59 Kawamura Norihiko
Oosumi Yuuki 2523.53 1 : 0 2128.42 Kataoka Mitsuaki
Matsuura Hiroshi 2218.10 1 : 0 2492.35 Yamaguchi Yusui
Ishitani Shin-ichi 2292.23 0 : 1 2319.65 Sato Kiyotomi
Round 4
Black Result White
Okabe Hiroshi 2581.10 1 : 0 2292.23 Ishitani Shin-ichi
Kawamura Norihiko 2576.59 1 : 0 2128.42 Kataoka Mitsuaki
Sato Kiyotomi 2319.65 0 : 1 2523.53 Oosumi Yuuki
Iio Yoshihiro 2434.31 1 : 0 2492.35 Yamaguchi Yusui
Hata Masayuki 2198.00 1 : 0 2218.10 Matsuura Hiroshi
Round 5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2581.10 1 : 0 2523.53 Oosumi Yuuki
Sato Kiyotomi 2319.65 0 : 1 2576.59 Kawamura Norihiko
Hata Masayuki 2198.00 0 : 1 2492.35 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2434.31 1 : 0 2128.42 Kataoka Mitsuaki
Matsuura Hiroshi 2218.10 0.5 : 0.5 2292.23 Ishitani Shin-ichi
Round 6
Black Result White
Okabe Hiroshi 2581.10 1 : 0 2128.42 Kataoka Mitsuaki
Yamaguchi Yusui 2492.35 0 : 1 2576.59 Kawamura Norihiko
Ishitani Shin-ichi 2292.23 0.5 : 0.5 2523.53 Oosumi Yuuki
Iio Yoshihiro 2434.31 1 : 0 2198.00 Hata Masayuki
Sato Kiyotomi 2319.65 1 : 0 2218.10 Matsuura Hiroshi
Round 7
Black Result White
Yamaguchi Yusui 2492.35 0 : 1 2581.10 Okabe Hiroshi
Matsuura Hiroshi 2218.10 0.5 : 0.5 2576.59 Kawamura Norihiko
Hata Masayuki 2198.00 0 : 1 2523.53 Oosumi Yuuki
Sato Kiyotomi 2319.65 1 : 0 2434.31 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2292.23 1 : 0 2128.42 Kataoka Mitsuaki
Round 8
Black Result White
Okabe Hiroshi 2581.10 1 : 0 2198.00 Hata Masayuki
Kawamura Norihiko 2576.59 1 : 0 2523.53 Oosumi Yuuki
Yamaguchi Yusui 2492.35 1 : 0 2319.65 Sato Kiyotomi
Iio Yoshihiro 2434.31 0.5 : 0.5 2292.23 Ishitani Shin-ichi
Matsuura Hiroshi 2218.10 0 : 1 2128.42 Kataoka Mitsuaki
Round 9
Black Result White
Sato Kiyotomi 2319.65 0 : 1 2581.10 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2434.31 0 : 1 2576.59 Kawamura Norihiko
Matsuura Hiroshi 2218.10 0 : 1 2523.53 Oosumi Yuuki
Ishitani Shin-ichi 2292.23 0 : 1 2492.35 Yamaguchi Yusui
Kataoka Mitsuaki 2128.42 0 : 1 2198.00 Hata Masayuki