47th Meijinsen tournament

Place: Atami, Japan

Start: 2009-09-20, End: 2009-09-22

Rule: Yamaguchi, Games: 45

Round 1
Black Result White
Okabe Hiroshi 2592.08 1 : 0 2564.31 Kawamura Norihiko
Matsuura Hiroshi 2259.97 0 : 1 2578.05 Oosumi Yuuki
Sakamoto Hirouji 2227.63 0 : 1 2493.85 Yamaguchi Yusui
Tamura Kazumasa 2439.72 0 : 1 2440.56 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2303.75 0 : 1 2159.69 Kataoka Mitsuaki
Round 2
Black Result White
Kataoka Mitsuaki 2159.69 0 : 1 2592.08 Okabe Hiroshi
Sakamoto Hirouji 2227.63 0 : 1 2578.05 Oosumi Yuuki
Kawamura Norihiko 2564.31 1 : 0 2439.72 Tamura Kazumasa
Yamaguchi Yusui 2493.85 0 : 1 2440.56 Iio Yoshihiro
Matsuura Hiroshi 2259.97 1 : 0 2303.75 Ishitani Shin-ichi
Round 3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2592.08 1 : 0 2303.75 Ishitani Shin-ichi
Oosumi Yuuki 2578.05 1 : 0 2159.69 Kataoka Mitsuaki
Iio Yoshihiro 2440.56 0 : 1 2564.31 Kawamura Norihiko
Yamaguchi Yusui 2493.85 1 : 0 2439.72 Tamura Kazumasa
Matsuura Hiroshi 2259.97 1 : 0 2227.63 Sakamoto Hirouji
Round 4
Black Result White
Okabe Hiroshi 2592.08 0 : 1 2439.72 Tamura Kazumasa
Oosumi Yuuki 2578.05 0.5 : 0.5 2303.75 Ishitani Shin-ichi
Kawamura Norihiko 2564.31 1 : 0 2227.63 Sakamoto Hirouji
Matsuura Hiroshi 2259.97 0 : 1 2493.85 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2440.56 1 : 0 2159.69 Kataoka Mitsuaki
Round 5
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2259.97 0 : 1 2592.08 Okabe Hiroshi
Oosumi Yuuki 2578.05 1 : 0 2440.56 Iio Yoshihiro
Kawamura Norihiko 2564.31 1 : 0 2493.85 Yamaguchi Yusui
Tamura Kazumasa 2439.72 0.5 : 0.5 2159.69 Kataoka Mitsuaki
Sakamoto Hirouji 2227.63 0 : 1 2303.75 Ishitani Shin-ichi
Round 6
Black Result White
Okabe Hiroshi 2592.08 1 : 0 2227.63 Sakamoto Hirouji
Oosumi Yuuki 2578.05 0 : 1 2564.31 Kawamura Norihiko
Kataoka Mitsuaki 2159.69 0 : 1 2493.85 Yamaguchi Yusui
Ishitani Shin-ichi 2303.75 0.5 : 0.5 2440.56 Iio Yoshihiro
Tamura Kazumasa 2439.72 1 : 0 2259.97 Matsuura Hiroshi
Round 7
Black Result White
Okabe Hiroshi 2592.08 0.5 : 0.5 2578.05 Oosumi Yuuki
Kataoka Mitsuaki 2159.69 0 : 1 2564.31 Kawamura Norihiko
Yamaguchi Yusui 2493.85 1 : 0 2303.75 Ishitani Shin-ichi
Matsuura Hiroshi 2259.97 0 : 1 2440.56 Iio Yoshihiro
Tamura Kazumasa 2439.72 1 : 0 2227.63 Sakamoto Hirouji
Round 8
Black Result White
Okabe Hiroshi 2592.08 1 : 0 2440.56 Iio Yoshihiro
Oosumi Yuuki 2578.05 1 : 0 2493.85 Yamaguchi Yusui
Kawamura Norihiko 2564.31 1 : 0 2259.97 Matsuura Hiroshi
Tamura Kazumasa 2439.72 0.5 : 0.5 2303.75 Ishitani Shin-ichi
Kataoka Mitsuaki 2159.69 0 : 1 2227.63 Sakamoto Hirouji
Round 9
Black Result White
Okabe Hiroshi 2592.08 1 : 0 2493.85 Yamaguchi Yusui
Tamura Kazumasa 2439.72 0.5 : 0.5 2578.05 Oosumi Yuuki
Kawamura Norihiko 2564.31 1 : 0 2303.75 Ishitani Shin-ichi
Sakamoto Hirouji 2227.63 0 : 1 2440.56 Iio Yoshihiro
Matsuura Hiroshi 2259.97 1 : 0 2159.69 Kataoka Mitsuaki