47th Meijinsen Qualification East-Japan area 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2009-06-14, End: 2009-06-14

Rule: Yamaguchi, Games: 24

Round 1
Black Result White
Tamura Kazumasa 2440.58 1 : 0 1977.74 Kato Yasuhiro
Sato Kiyotomi 2341.40 1 : 0 2135.28 Iwano Fumio
Ono Takayuki 2320.90 0 : 1 2289.72 Mitsumori Masao
Kudomi Takahiro 2314.95 1 : 0 2008.94 Fujikawa Masaki
Arita Nobuyoshi 2303.83 1 : 0 1953.08 Tanji Hiroki
Shimoyama Takuma 2191.04 1 : 0 2047.81 Tanno Yoshitaka
Round 2
Black Result White
Arita Nobuyoshi 2303.83 0 : 1 2440.58 Tamura Kazumasa
Mitsumori Masao 2289.72 0 : 1 2341.40 Sato Kiyotomi
Tanno Yoshitaka 2047.81 0 : 1 2320.90 Ono Takayuki
Kudomi Takahiro 2314.95 1 : 0 2304.64 Nagao Noriaki
Shimoyama Takuma 2191.04 1 : 0 1977.74 Kato Yasuhiro
Fujikawa Masaki 2008.94 1 : 0 1953.08 Tanji Hiroki
Round 3
Black Result White
Tamura Kazumasa 2440.58 1 : 0 2191.04 Shimoyama Takuma
Ono Takayuki 2320.90 1 : 0 2341.40 Sato Kiyotomi
Kudomi Takahiro 2314.95 0 : 1 2289.72 Mitsumori Masao
Nagao Noriaki 2304.64 0 : 1 2135.28 Iwano Fumio
Fujikawa Masaki 2008.94 0 : 1 2303.83 Arita Nobuyoshi
Tanno Yoshitaka 2047.81 1 : 0 1953.08 Tanji Hiroki
Round 4
Black Result White
Tamura Kazumasa 2440.58 1 : 0 2289.72 Mitsumori Masao
Sato Kiyotomi 2341.40 1 : 0 2191.04 Shimoyama Takuma
Ono Takayuki 2320.90 0.5 : 0.5 2314.95 Kudomi Takahiro
Nagao Noriaki 2304.64 1 : 0 1977.74 Kato Yasuhiro
Iwano Fumio 2135.28 0 : 1 2303.83 Arita Nobuyoshi
Tanno Yoshitaka 2047.81 0 : 1 2008.94 Fujikawa Masaki