49th Meijinsen Tournament

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2011-09-17, End: 2011-09-19

Rule: Yamaguchi, Games: 45

Round 1
Black Result White
Kubo Izumi 2050.83 0 : 1 2639.15 Okabe Hiroshi
Yamaguchi Yusui 2574.15 1 : 0 2109.78 Miyoshi Takeo
Nakayama Tomoharu 2517.89 1 : 0 2506.89 Hasegawa Kazuto
Iio Yoshihiro 2431.96 1 : 0 2094.31 Sakashita Shoichi
Matsuura Hiroshi 2311.73 0.5 : 0.5 2210.17 Kashihara Akihiko
Round 2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2639.15 1 : 0 2109.78 Miyoshi Takeo
Hasegawa Kazuto 2506.89 0.5 : 0.5 2574.15 Yamaguchi Yusui
Nakayama Tomoharu 2517.89 0 : 1 2311.73 Matsuura Hiroshi
Kashihara Akihiko 2210.17 0 : 1 2431.96 Iio Yoshihiro
Sakashita Shoichi 2094.31 0 : 1 2050.83 Kubo Izumi
Round 3
Black Result White
Sakashita Shoichi 2094.31 0 : 1 2639.15 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2517.89 0 : 1 2574.15 Yamaguchi Yusui
Hasegawa Kazuto 2506.89 1 : 0 2210.17 Kashihara Akihiko
Iio Yoshihiro 2431.96 0 : 1 2311.73 Matsuura Hiroshi
Miyoshi Takeo 2109.78 1 : 0 2050.83 Kubo Izumi
Round 4
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2311.73 0 : 1 2639.15 Okabe Hiroshi
Kubo Izumi 2050.83 0 : 1 2574.15 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2431.96 0.5 : 0.5 2517.89 Nakayama Tomoharu
Hasegawa Kazuto 2506.89 0.5 : 0.5 2109.78 Miyoshi Takeo
Kashihara Akihiko 2210.17 0.5 : 0.5 2094.31 Sakashita Shoichi
Round 5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2639.15 0 : 1 2574.15 Yamaguchi Yusui
Nakayama Tomoharu 2517.89 1 : 0 2109.78 Miyoshi Takeo
Iio Yoshihiro 2431.96 0.5 : 0.5 2506.89 Hasegawa Kazuto
Matsuura Hiroshi 2311.73 1 : 0 2094.31 Sakashita Shoichi
Kashihara Akihiko 2210.17 1 : 0 2050.83 Kubo Izumi
Round 6
Black Result White
Okabe Hiroshi 2639.15 1 : 0 2517.89 Nakayama Tomoharu
Yamaguchi Yusui 2574.15 1 : 0 2210.17 Kashihara Akihiko
Hasegawa Kazuto 2506.89 1 : 0 2094.31 Sakashita Shoichi
Iio Yoshihiro 2431.96 1 : 0 2050.83 Kubo Izumi
Matsuura Hiroshi 2311.73 1 : 0 2109.78 Miyoshi Takeo
Round 7
Black Result White
Iio Yoshihiro 2431.96 0 : 1 2639.15 Okabe Hiroshi
Matsuura Hiroshi 2311.73 0 : 1 2574.15 Yamaguchi Yusui
Nakayama Tomoharu 2517.89 1 : 0 2094.31 Sakashita Shoichi
Hasegawa Kazuto 2506.89 0.5 : 0.5 2050.83 Kubo Izumi
Kashihara Akihiko 2210.17 0 : 1 2109.78 Miyoshi Takeo
Round 8
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2506.89 0 : 1 2639.15 Okabe Hiroshi
Yamaguchi Yusui 2574.15 1 : 0 2431.96 Iio Yoshihiro
Nakayama Tomoharu 2517.89 1 : 0 2210.17 Kashihara Akihiko
Matsuura Hiroshi 2311.73 0 : 1 2050.83 Kubo Izumi
Miyoshi Takeo 2109.78 0 : 1 2094.31 Sakashita Shoichi
Round 9
Black Result White
Kashihara Akihiko 2210.17 0 : 1 2639.15 Okabe Hiroshi
Sakashita Shoichi 2094.31 0 : 1 2574.15 Yamaguchi Yusui
Nakayama Tomoharu 2517.89 1 : 0 2050.83 Kubo Izumi
Matsuura Hiroshi 2311.73 0.5 : 0.5 2506.89 Hasegawa Kazuto
Miyoshi Takeo 2109.78 0 : 1 2431.96 Iio Yoshihiro