14th Mikami Cup Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2011-01-30, End: 2011-01-30

Rule: Yamaguchi, Games: 65

Round A1
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2481.08 1 : 0 2097.29 Kobayashi Koichi
Kise Katsumi 2468.64 1 : 0 1875.37 Kuramoto Hideharu
Koyama Jun 2406.75 1 : 0 1955.17 Kon Akira
Fukui Nobuhiro 2325.31 0.5 : 0.5 2038.89 Ozawa Tetsushi
Fujikawa Masaki 2032.74 0 : 1 2172.61 Shimoyama Takuma
Iwano Fumio 2090.63 1 : 0 2018.04 Kato Yasuhiro
Maruta Hiroki 2075.13 1 : 0 1725.48 Omata Mitsuo
Omata Mitsuo 1725.48 0 : 1 2075.13 Maruta Hiroki
Isobe Seiji 1967.17 1 : 0 2031.08 Tanizaki Ryusuke
Suzuki Rin 1954.85 0 : 1 2031.08 Tanizaki Ryusuke
Tadokoro Hosai 1859.40 1 : 0 1966.66 Matsuoka Teruo
Round A2
Black Result White
Tanizaki Ryusuke 2031.08 0 : 1 2481.08 Nakayama Tomoharu
Kato Yasuhiro 2018.04 0 : 1 2468.64 Kise Katsumi
Iwano Fumio 2090.63 1 : 0 2406.75 Koyama Jun
Fukui Nobuhiro 2325.31 1 : 0 2032.74 Fujikawa Masaki
Kuramoto Hideharu 1875.37 1 : 0 2172.61 Shimoyama Takuma
Tomobe Katsuhiro 2171.24 1 : 0 1955.17 Kon Akira
Kobayashi Koichi 2097.29 0 : 1 1954.85 Suzuki Rin
Maruta Hiroki 2075.13 1 : 0 1859.40 Tadokoro Hosai
Ozawa Tetsushi 2038.89 0 : 1 1967.17 Isobe Seiji
Matsuoka Teruo 1966.66 1 : 0 1725.48 Omata Mitsuo
Round A3
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2481.08 1 : 0 2075.13 Maruta Hiroki
Fukui Nobuhiro 2325.31 1 : 0 2468.64 Kise Katsumi
Koyama Jun 2406.75 1 : 0 1966.66 Matsuoka Teruo
Tomobe Katsuhiro 2171.24 1 : 0 2172.61 Shimoyama Takuma
Kobayashi Koichi 2097.29 1 : 0 1955.17 Kon Akira
Iwano Fumio 2090.63 1 : 0 1967.17 Isobe Seiji
Ozawa Tetsushi 2038.89 1 : 0 2018.04 Kato Yasuhiro
Fujikawa Masaki 2032.74 1 : 0 1725.48 Omata Mitsuo
Suzuki Rin 1954.85 1 : 0 2031.08 Tanizaki Ryusuke
Tadokoro Hosai 1859.40 0 : 1 1875.37 Kuramoto Hideharu
Round A4
Black Result White
Iwano Fumio 2090.63 0 : 1 2481.08 Nakayama Tomoharu
Koyama Jun 2406.75 1 : 0 2468.64 Kise Katsumi
Fukui Nobuhiro 2325.31 1 : 0 2171.24 Tomobe Katsuhiro
Shimoyama Takuma 2172.61 0 : 1 2018.04 Kato Yasuhiro
Fujikawa Masaki 2032.74 1 : 0 2097.29 Kobayashi Koichi
Maruta Hiroki 2075.13 1 : 0 1954.85 Suzuki Rin
Ozawa Tetsushi 2038.89 1 : 0 1875.37 Kuramoto Hideharu
Tanizaki Ryusuke 2031.08 0 : 1 1966.66 Matsuoka Teruo
Isobe Seiji 1967.17 1 : 0 1859.40 Tadokoro Hosai
Omata Mitsuo 1725.48 0 : 1 1955.17 Kon Akira
Round A5
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2325.31 0 : 1 2481.08 Nakayama Tomoharu
Tomobe Katsuhiro 2171.24 0 : 1 2468.64 Kise Katsumi
Koyama Jun 2406.75 1 : 0 1967.17 Isobe Seiji
Shimoyama Takuma 2172.61 1 : 0 1955.17 Kon Akira
Kobayashi Koichi 2097.29 1 : 0 1725.48 Omata Mitsuo
Iwano Fumio 2090.63 0 : 1 2075.13 Maruta Hiroki
Fujikawa Masaki 2032.74 1 : 0 1966.66 Matsuoka Teruo
Tanizaki Ryusuke 2031.08 1 : 0 1859.40 Tadokoro Hosai
Suzuki Rin 1954.85 1 : 0 1875.37 Kuramoto Hideharu
Round S1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2781.21 0.5 : 0.5 2330.26 Ishitani Shin-ichi
Isobe Taizan 2351.49 0 : 1 2667.73 Oosumi Yuuki
Gakumazawa Hideaki 2043.34 0 : 1 2289.25 Mitsumori Masao
Round S2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2781.21 1 : 0 2342.23 Ono Takayuki
Oosumi Yuuki 2667.73 1 : 0 2289.25 Mitsumori Masao
Ishitani Shin-ichi 2330.26 0 : 1 2351.49 Isobe Taizan
Round S3
Black Result White
Oosumi Yuuki 2667.73 1 : 0 2781.21 Nakamura Shigeru
Isobe Taizan 2351.49 1 : 0 2043.34 Gakumazawa Hideaki
Ono Takayuki 2342.23 1 : 0 2289.25 Mitsumori Masao
Round S4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2781.21 1 : 0 2351.49 Isobe Taizan
Oosumi Yuuki 2667.73 1 : 0 2342.23 Ono Takayuki
Gakumazawa Hideaki 2043.34 0 : 1 2330.26 Ishitani Shin-ichi
Round S5
Black Result White
Mitsumori Masao 2289.25 0 : 1 2781.21 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2330.26 0 : 1 2667.73 Oosumi Yuuki
Ono Takayuki 2342.23 1 : 0 2043.34 Gakumazawa Hideaki