25th Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2008-04-13, End: 2008-04-13

Rule: RIF, Games: 45

Round 1
Black Result White
Fujikawa Masaki 2052.10 0 : 1 2428.41 Koyama Jun
Iwano Fumio 2195.07 1 : 0 2322.59 Ono Takayuki
Tamada Yoichi 2194.17 1 : 0 2038.68 Kobayashi Koichi
Tanji Hiroki 1928.19 0 : 1 2070.96 Tomobe Katsuhiro
Watanabe Tatsuya 2059.95 1 : 0 1921.27 Tadokoro Hosai
Takeuchi Yuuta 1841.43 0 : 1 2054.90 Tanizaki Ryusuke
Ozawa Tetsushi 2018.04 1 : 0 1946.49 Watanabe Yoko
Maruta Hiroki 1967.58 0 : 1 1769.73 Harada Motochika
Kato Yasuhiro 1908.99 0 : 1 1873.14 Matsuoka Teruo
Round 2
Black Result White
Koyama Jun 2428.41 1 : 0 2059.95 Watanabe Tatsuya
Ono Takayuki 2322.59 1 : 0 1967.58 Maruta Hiroki
Yamamoto Jyunko 1899.07 0 : 1 2195.07 Iwano Fumio
Tamada Yoichi 2194.17 1 : 0 2018.04 Ozawa Tetsushi
Tomobe Katsuhiro 2070.96 1 : 0 1769.73 Harada Motochika
Tanizaki Ryusuke 2054.90 1 : 0 1873.14 Matsuoka Teruo
Fujikawa Masaki 2052.10 1 : 0 1921.27 Tadokoro Hosai
Kobayashi Koichi 2038.68 1 : 0 1946.49 Watanabe Yoko
Takeuchi Yuuta 1841.43 0 : 1 1908.99 Kato Yasuhiro
Round 3
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2070.96 0 : 1 2428.41 Koyama Jun
Tamada Yoichi 2194.17 0 : 1 2322.59 Ono Takayuki
Iwano Fumio 2195.07 1 : 0 2054.90 Tanizaki Ryusuke
Watanabe Tatsuya 2059.95 1 : 0 1928.19 Tanji Hiroki
Kato Yasuhiro 1908.99 0 : 1 2052.10 Fujikawa Masaki
Kobayashi Koichi 2038.68 1 : 0 1873.14 Matsuoka Teruo
Harada Motochika 1769.73 0 : 1 2018.04 Ozawa Tetsushi
Takeuchi Yuuta 1841.43 0 : 1 1967.58 Maruta Hiroki
Yamamoto Jyunko 1899.07 0 : 1 1921.27 Tadokoro Hosai
Round 4
Black Result White
Koyama Jun 2428.41 1 : 0 2195.07 Iwano Fumio
Ono Takayuki 2322.59 1 : 0 2070.96 Tomobe Katsuhiro
Tamada Yoichi 2194.17 1 : 0 2054.90 Tanizaki Ryusuke
Watanabe Tatsuya 2059.95 0 : 1 2038.68 Kobayashi Koichi
Ozawa Tetsushi 2018.04 0 : 1 2052.10 Fujikawa Masaki
Tanji Hiroki 1928.19 1 : 0 1967.58 Maruta Hiroki
Watanabe Yoko 1946.49 1 : 0 1921.27 Tadokoro Hosai
Kato Yasuhiro 1908.99 1 : 0 1769.73 Harada Motochika
Yamamoto Jyunko 1899.07 1 : 0 1873.14 Matsuoka Teruo
Round 5
Black Result White
Koyama Jun 2428.41 0.5 : 0.5 2322.59 Ono Takayuki
Iwano Fumio 2195.07 1 : 0 2194.17 Tamada Yoichi
Tomobe Katsuhiro 2070.96 1 : 0 1899.07 Yamamoto Jyunko
Kato Yasuhiro 1908.99 0 : 1 2059.95 Watanabe Tatsuya
Tanizaki Ryusuke 2054.90 0.5 : 0.5 1946.49 Watanabe Yoko
Kobayashi Koichi 2038.68 0 : 1 2052.10 Fujikawa Masaki
Ozawa Tetsushi 2018.04 1 : 0 1928.19 Tanji Hiroki
Matsuoka Teruo 1873.14 0 : 1 1967.58 Maruta Hiroki
Takeuchi Yuuta 1841.43 0 : 1 1921.27 Tadokoro Hosai