38th Meijinsen Qualification: Kansai area 1st Round

Place: Kyoto, Japan

Start: 2000-05-21, End: 2000-05-21

Rule: RIF, Games: 23

Round 1
Black Result White
Hayakawa Yoshimi 2386.61 1 : 0 2157.43 Iwata Akihisa
Tatsutomi Hiroyuki 2072.12 0 : 1 2287.27 Iio Yoshihiro
Takagawa Teiji 2197.73 0 : 1 2179.34 Matsui Tsunehiro
Hata Masayuki 2073.71 0 : 1 2178.73 Sakamoto Hirouji
Funamoto Tadashi 1844.90 0 : 1 2037.24 Iida Koichi
Kitamoto Kenji 1917.11 0.5 : 0.5 1992.10 Koiso Shigemasa
Round 2
Black Result White
Hayakawa Yoshimi 2386.61 1 : 0 2287.27 Iio Yoshihiro
Kitamoto Kenji 1917.11 0 : 1 2197.73 Takagawa Teiji
Koiso Shigemasa 1992.10 0 : 1 2179.34 Matsui Tsunehiro
Sakamoto Hirouji 2178.73 1 : 0 2037.24 Iida Koichi
Tatsutomi Hiroyuki 2072.12 0 : 1 2157.43 Iwata Akihisa
Hata Masayuki 2073.71 1 : 0 1844.90 Funamoto Tadashi
Round 3
Black Result White
Hayakawa Yoshimi 2386.61 1 : 0 2178.73 Sakamoto Hirouji
Iio Yoshihiro 2287.27 1 : 0 2179.34 Matsui Tsunehiro
Iwata Akihisa 2157.43 1 : 0 2197.73 Takagawa Teiji
Hata Masayuki 2073.71 0 : 1 2037.24 Iida Koichi
Tatsutomi Hiroyuki 2072.12 1 : 0 1992.10 Koiso Shigemasa
Funamoto Tadashi 1844.90 0 : 1 1917.11 Kitamoto Kenji
Round 4
Black Result White
Hayakawa Yoshimi 2386.61 1 : 0 2037.24 Iida Koichi
Iwata Akihisa 2157.43 0 : 1 2287.27 Iio Yoshihiro
Matsui Tsunehiro 2179.34 1 : 0 2178.73 Sakamoto Hirouji
Hata Masayuki 2073.71 1 : 0 1917.11 Kitamoto Kenji
Koiso Shigemasa 1992.10 0 : 1 1844.90 Funamoto Tadashi