38th Meijinsen Tournament

Place: ?, Japan

Start: 2000-09-29, End: 2000-10-01

Rule: RIF, Games: 44

Round 1
Black Result White
Maruyama Yasushi 2136.60 0 : 1 2519.42 Hasegawa Kazuto
Arai Yutaka 2135.25 1 : 0 2493.62 Nara Hideki
Hayakawa Yoshimi 2374.12 0 : 1 2297.98 Kudomi Takahiro
Nishizono Norio 2315.73 1 : 0 2238.02 Kusajima Masato
Fujinami Hisao 2141.98 0 : 1 2290.18 Iio Yoshihiro
Round 2
Black Result White
Arai Yutaka 2135.25 0 : 1 2519.42 Hasegawa Kazuto
Hayakawa Yoshimi 2374.12 0 : 1 2493.62 Nara Hideki
Iio Yoshihiro 2290.18 0 : 1 2297.98 Kudomi Takahiro
Maruyama Yasushi 2136.60 0 : 1 2238.02 Kusajima Masato
Round 3
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2519.42 1 : 0 2290.18 Iio Yoshihiro
Nishizono Norio 2315.73 0 : 1 2493.62 Nara Hideki
Hayakawa Yoshimi 2374.12 1 : 0 2141.98 Fujinami Hisao
Kusajima Masato 2238.02 0 : 1 2297.98 Kudomi Takahiro
Maruyama Yasushi 2136.60 0 : 1 2135.25 Arai Yutaka
Round 4
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2519.42 1 : 0 2297.98 Kudomi Takahiro
Kusajima Masato 2238.02 0 : 1 2493.62 Nara Hideki
Nishizono Norio 2315.73 0 : 1 2374.12 Hayakawa Yoshimi
Arai Yutaka 2135.25 1 : 0 2290.18 Iio Yoshihiro
Maruyama Yasushi 2136.60 0 : 1 2141.98 Fujinami Hisao
Round 5
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2519.42 1 : 0 2238.02 Kusajima Masato
Nara Hideki 2493.62 1 : 0 2141.98 Fujinami Hisao
Arai Yutaka 2135.25 0 : 1 2374.12 Hayakawa Yoshimi
Nishizono Norio 2315.73 0 : 1 2290.18 Iio Yoshihiro
Kudomi Takahiro 2297.98 0.5 : 0.5 2136.60 Maruyama Yasushi
Round 6
Black Result White
Nishizono Norio 2315.73 0 : 1 2519.42 Hasegawa Kazuto
Maruyama Yasushi 2136.60 0 : 1 2493.62 Nara Hideki
Iio Yoshihiro 2290.18 0.5 : 0.5 2374.12 Hayakawa Yoshimi
Kudomi Takahiro 2297.98 1 : 0 2135.25 Arai Yutaka
Kusajima Masato 2238.02 1 : 0 2141.98 Fujinami Hisao
Round 7
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2519.42 0 : 1 2493.62 Nara Hideki
Hayakawa Yoshimi 2374.12 0.5 : 0.5 2238.02 Kusajima Masato
Nishizono Norio 2315.73 1 : 0 2135.25 Arai Yutaka
Kudomi Takahiro 2297.98 0 : 1 2141.98 Fujinami Hisao
Maruyama Yasushi 2136.60 1 : 0 2290.18 Iio Yoshihiro
Round 8
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2519.42 1 : 0 2141.98 Fujinami Hisao
Iio Yoshihiro 2290.18 0 : 1 2493.62 Nara Hideki
Maruyama Yasushi 2136.60 0.5 : 0.5 2374.12 Hayakawa Yoshimi
Nishizono Norio 2315.73 1 : 0 2297.98 Kudomi Takahiro
Arai Yutaka 2135.25 0 : 1 2238.02 Kusajima Masato
Round 9
Black Result White
Hayakawa Yoshimi 2374.12 0 : 1 2519.42 Hasegawa Kazuto
Kudomi Takahiro 2297.98 0 : 1 2493.62 Nara Hideki
Maruyama Yasushi 2136.60 1 : 0 2315.73 Nishizono Norio
Iio Yoshihiro 2290.18 1 : 0 2238.02 Kusajima Masato
Arai Yutaka 2135.25 0 : 1 2141.98 Fujinami Hisao