28th Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2011-05-22, End: 2011-05-22

Rule: Yamaguchi, Games: 50

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2783.43 1 : 0 2060.92 Maruta Hiroki
Oosumi Yuuki 2669.98 0.5 : 0.5 2018.05 Kato Yasuhiro
Iwano Fumio 2086.37 0 : 1 2550.02 Yamaguchi Yusui
Nakayama Tomoharu 2487.58 1 : 0 2054.01 Maruta Koji
Kamiya Shunsuke 2383.00 0 : 1 2434.83 Tamada Yoichi
Fukui Nobuhiro 2363.40 1 : 0 2337.66 Kudomi Takahiro
Isobe Taizan 2347.51 0 : 1 2167.85 Tomobe Katsuhiro
Arai Kazumi 2311.02 0 : 1 2338.79 Ono Takayuki
Suzuki Rin 1947.64 0 : 1 2328.27 Ishitani Shin-ichi
Fujikawa Masaki 2033.90 1 : 0 2289.09 Mitsumori Masao
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2783.43 1 : 0 2033.90 Fujikawa Masaki
Oosumi Yuuki 2669.98 0.5 : 0.5 2383.00 Kamiya Shunsuke
Yamaguchi Yusui 2550.02 1 : 0 2167.85 Tomobe Katsuhiro
Ono Takayuki 2338.79 1 : 0 2487.58 Nakayama Tomoharu
Tamada Yoichi 2434.83 1 : 0 2018.05 Kato Yasuhiro
Ishitani Shin-ichi 2328.27 0 : 1 2363.40 Fukui Nobuhiro
Iwano Fumio 2086.37 1 : 0 2347.51 Isobe Taizan
Suzuki Rin 1947.64 0 : 1 2337.66 Kudomi Takahiro
Arai Kazumi 2311.02 1 : 0 2054.01 Maruta Koji
Mitsumori Masao 2289.09 1 : 0 2060.92 Maruta Hiroki
Round 3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2783.43 1 : 0 2434.83 Tamada Yoichi
Oosumi Yuuki 2669.98 0 : 1 2363.40 Fukui Nobuhiro
Ono Takayuki 2338.79 0 : 1 2550.02 Yamaguchi Yusui
Nakayama Tomoharu 2487.58 0 : 1 2337.66 Kudomi Takahiro
Tamada Yoichi 2434.83 0 : 1 2363.40 Fukui Nobuhiro
Kamiya Shunsuke 2383.00 1 : 0 2018.05 Kato Yasuhiro
Isobe Taizan 2347.51 1 : 0 2060.92 Maruta Hiroki
Ishitani Shin-ichi 2328.27 1 : 0 2086.37 Iwano Fumio
Arai Kazumi 2311.02 0.5 : 0.5 2033.90 Fujikawa Masaki
Tomobe Katsuhiro 2167.85 1 : 0 2289.09 Mitsumori Masao
Suzuki Rin 1947.64 1 : 0 2054.01 Maruta Koji
Round 4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2783.43 1 : 0 2550.02 Yamaguchi Yusui
Oosumi Yuuki 2669.98 1 : 0 2086.37 Iwano Fumio
Kato Yasuhiro 2018.05 0 : 1 2487.58 Nakayama Tomoharu
Fujikawa Masaki 2033.90 0 : 1 2383.00 Kamiya Shunsuke
Isobe Taizan 2347.51 1 : 0 1947.64 Suzuki Rin
Ono Takayuki 2338.79 0 : 1 2289.09 Mitsumori Masao
Kudomi Takahiro 2337.66 0 : 1 2328.27 Ishitani Shin-ichi
Tomobe Katsuhiro 2167.85 0 : 1 2311.02 Arai Kazumi
Maruta Hiroki 2060.92 0 : 1 2054.01 Maruta Koji
Round 5
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2363.40 0 : 1 2783.43 Nakamura Shigeru
Oosumi Yuuki 2669.98 1 : 0 2434.83 Tamada Yoichi
Ishitani Shin-ichi 2328.27 1 : 0 2550.02 Yamaguchi Yusui
Nakayama Tomoharu 2487.58 0 : 1 2289.09 Mitsumori Masao
Kamiya Shunsuke 2383.00 0 : 1 2311.02 Arai Kazumi
Isobe Taizan 2347.51 1 : 0 2338.79 Ono Takayuki
Kudomi Takahiro 2337.66 1 : 0 2167.85 Tomobe Katsuhiro
Iwano Fumio 2086.37 1 : 0 1947.64 Suzuki Rin
Kato Yasuhiro 2018.05 1 : 0 2060.92 Maruta Hiroki
Fujikawa Masaki 2033.90 1 : 0 2054.01 Maruta Koji