39 Souryusen Tournament Hamamatsu area - Renju Rating

39 Souryusen Tournament Hamamatsu area

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2015-06-20, End: 2015-06-20

Rule: Yamaguchi, Games: 16

Round 1
Black Result White
Kawada Miki 1897.50 0 : 1 2363.84 Fujita Yudai
Yamasaki Masanori 1755.96 0 : 1 2099.27 Tanabe Hajime
Kato Daisuke 1854.19 1 : 0 1968.99 Kamikubo Mineo
Inoue Katsumi 1887.61 1 : 0 1735.04 Nakajima Kazuki
Round 2
Black Result White
Inoue Katsumi 1887.61 0 : 1 2363.84 Fujita Yudai
Tanabe Hajime 2099.27 1 : 0 1854.19 Kato Daisuke
Kamikubo Mineo 1968.99 1 : 0 1607.49 Kato Miko
Yamasaki Masanori 1755.96 0 : 1 1897.50 Kawada Miki
Round 3
Black Result White
Fujita Yudai 2363.84 1 : 0 1968.99 Kamikubo Mineo
Kawada Miki 1897.50 1 : 0 1735.04 Nakajima Kazuki
Inoue Katsumi 1887.61 0 : 1 1854.19 Kato Daisuke
Yamasaki Masanori 1755.96 0 : 1 1607.49 Kato Miko
Round 4
Black Result White
Fujita Yudai 2363.84 1 : 0 1854.19 Kato Daisuke
Inoue Katsumi 1887.61 0 : 1 1968.99 Kamikubo Mineo
Kawada Miki 1897.50 1 : 0 1607.49 Kato Miko
Yamasaki Masanori 1755.96 0 : 1 1735.04 Nakajima Kazuki