47 Kyoto Classified Tournament - Renju Rating

47 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2015-11-08, End: 2015-11-08

Rule: Yamaguchi, Games: 48

Round A1
Black Result White
Tanaka Toshiki 2448.69 1 : 0 1768.46 Uchida Ryunosuke
Tatematsu Hikaru 2201.13 1 : 0 2044.55 Ozawa Tetsushi
Ueno Tomoki 1940.33 1 : 0 1910.05 Watanabe Nobuo
Round A2
Black Result White
Tanaka Toshiki 2448.69 1 : 0 2026.19 Sumiya Yuuki
Ueno Tomoki 1940.33 0 : 1 2201.13 Tatematsu Hikaru
Uchida Ryunosuke 1768.46 0 : 1 2044.55 Ozawa Tetsushi
Round A3
Black Result White
Tanaka Toshiki 2448.69 1 : 0 2201.13 Tatematsu Hikaru
Ozawa Tetsushi 2044.55 1 : 0 1910.05 Watanabe Nobuo
Sumiya Yuuki 2026.19 1 : 0 1940.33 Ueno Tomoki
Round A4
Black Result White
Ozawa Tetsushi 2044.55 0 : 1 2448.69 Tanaka Toshiki
Sumiya Yuuki 2026.19 0 : 1 2201.13 Tatematsu Hikaru
Uchida Ryunosuke 1768.46 0 : 1 1910.05 Watanabe Nobuo
Round A5
Black Result White
Tanaka Toshiki 2448.69 1 : 0 1940.33 Ueno Tomoki
Tatematsu Hikaru 2201.13 1 : 0 1910.05 Watanabe Nobuo
Uchida Ryunosuke 1768.46 0 : 1 2026.19 Sumiya Yuuki
Round A6
Black Result White
Tanaka Toshiki 2448.69 1 : 0 1910.05 Watanabe Nobuo
Sumiya Yuuki 2026.19 0 : 1 2044.55 Ozawa Tetsushi
Ueno Tomoki 1940.33 1 : 0 1768.46 Uchida Ryunosuke
Round S1
Black Result White
Okabe Hiroshi 2712.08 1 : 0 2466.50 Tachi Masaya
Epifanov Dmitry 2711.06 1 : 0 2239.57 Miyagawa Junzo
Ishitani Shin-ichi 2389.43 0 : 1 2663.15 Hasegawa Kazuto
Hata Masayuki 2170.82 0 : 1 2354.19 Mano Yoshihisa
Kashihara Akihiko 2335.90 1 : 0 2070.96 Nishida Toshio
Sakamoto Suzan 2278.16 1 : 0 2194.92 Ooi Kozo
Round S2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2712.08 1 : 0 2663.15 Hasegawa Kazuto
Sakamoto Suzan 2278.16 0 : 1 2711.06 Epifanov Dmitry
Tachi Masaya 2466.50 1 : 0 2070.96 Nishida Toshio
Ishitani Shin-ichi 2389.43 1 : 0 2354.19 Mano Yoshihisa
Kashihara Akihiko 2335.90 1 : 0 2170.82 Hata Masayuki
Miyagawa Junzo 2239.57 1 : 0 2194.92 Ooi Kozo
Round S3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2712.08 1 : 0 2711.06 Epifanov Dmitry
Hasegawa Kazuto 2663.15 1 : 0 2466.50 Tachi Masaya
Kashihara Akihiko 2335.90 0.5 : 0.5 2389.43 Ishitani Shin-ichi
Mano Yoshihisa 2354.19 1 : 0 2278.16 Sakamoto Suzan
Hata Masayuki 2170.82 1 : 0 2239.57 Miyagawa Junzo
Nishida Toshio 2070.96 0 : 1 2194.92 Ooi Kozo
Round S4
Black Result White
Okabe Hiroshi 2712.08 1 : 0 2335.90 Kashihara Akihiko
Ishitani Shin-ichi 2389.43 0 : 1 2711.06 Epifanov Dmitry
Hasegawa Kazuto 2663.15 1 : 0 2354.19 Mano Yoshihisa
Tachi Masaya 2466.50 0 : 1 2278.16 Sakamoto Suzan
Nishida Toshio 2070.96 0 : 1 2239.57 Miyagawa Junzo
Hata Masayuki 2170.82 0 : 1 2194.92 Ooi Kozo
Round S5
Black Result White
Sakamoto Suzan 2278.16 0 : 1 2712.08 Okabe Hiroshi
Hasegawa Kazuto 2663.15 0.5 : 0.5 2711.06 Epifanov Dmitry
Ishitani Shin-ichi 2389.43 1 : 0 2466.50 Tachi Masaya
Mano Yoshihisa 2354.19 1 : 0 2239.57 Miyagawa Junzo
Ooi Kozo 2194.92 0 : 1 2335.90 Kashihara Akihiko
Hata Masayuki 2170.82 0 : 1 2070.96 Nishida Toshio