47 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2015-11-08, End: 2015-11-08

Rule: Yamaguchi, Games: 48

Round A1
Black Result White
Tanaka Toshiki 2399.33 1 : 0 1756.59 Uchida Ryunosuke
Tatematsu Hikaru 2165.67 1 : 0 2006.07 Ozawa Tetsushi
Ueno Tomoki 1926.51 1 : 0 1892.33 Watanabe Nobuo
Round A2
Black Result White
Tanaka Toshiki 2399.33 1 : 0 2008.06 Sumiya Yuuki
Ueno Tomoki 1926.51 0 : 1 2165.67 Tatematsu Hikaru
Uchida Ryunosuke 1756.59 0 : 1 2006.07 Ozawa Tetsushi
Round A3
Black Result White
Tanaka Toshiki 2399.33 1 : 0 2165.67 Tatematsu Hikaru
Sumiya Yuuki 2008.06 1 : 0 1926.51 Ueno Tomoki
Ozawa Tetsushi 2006.07 1 : 0 1892.33 Watanabe Nobuo
Round A4
Black Result White
Ozawa Tetsushi 2006.07 0 : 1 2399.33 Tanaka Toshiki
Sumiya Yuuki 2008.06 0 : 1 2165.67 Tatematsu Hikaru
Uchida Ryunosuke 1756.59 0 : 1 1892.33 Watanabe Nobuo
Round A5
Black Result White
Tanaka Toshiki 2399.33 1 : 0 1926.51 Ueno Tomoki
Tatematsu Hikaru 2165.67 1 : 0 1892.33 Watanabe Nobuo
Uchida Ryunosuke 1756.59 0 : 1 2008.06 Sumiya Yuuki
Round A6
Black Result White
Tanaka Toshiki 2399.33 1 : 0 1892.33 Watanabe Nobuo
Sumiya Yuuki 2008.06 0 : 1 2006.07 Ozawa Tetsushi
Ueno Tomoki 1926.51 1 : 0 1756.59 Uchida Ryunosuke
Round S1
Black Result White
Okabe Hiroshi 2655.32 1 : 0 2421.24 Tachi Masaya
Epifanov Dmitry 2646.23 1 : 0 2185.00 Miyagawa Junzo
Ishitani Shin-ichi 2340.06 0 : 1 2595.02 Hasegawa Kazuto
Hata Masayuki 2131.27 0 : 1 2300.07 Mano Yoshihisa
Kashihara Akihiko 2284.37 1 : 0 2033.06 Nishida Toshio
Sakamoto Hirouji 2228.72 1 : 0 2128.64 Ooi Kozo
Round S2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2655.32 1 : 0 2595.02 Hasegawa Kazuto
Sakamoto Hirouji 2228.72 0 : 1 2646.23 Epifanov Dmitry
Tachi Masaya 2421.24 1 : 0 2033.06 Nishida Toshio
Ishitani Shin-ichi 2340.06 1 : 0 2300.07 Mano Yoshihisa
Kashihara Akihiko 2284.37 1 : 0 2131.27 Hata Masayuki
Miyagawa Junzo 2185.00 1 : 0 2128.64 Ooi Kozo
Round S3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2655.32 1 : 0 2646.23 Epifanov Dmitry
Hasegawa Kazuto 2595.02 1 : 0 2421.24 Tachi Masaya
Kashihara Akihiko 2284.37 0.5 : 0.5 2340.06 Ishitani Shin-ichi
Mano Yoshihisa 2300.07 1 : 0 2228.72 Sakamoto Hirouji
Hata Masayuki 2131.27 1 : 0 2185.00 Miyagawa Junzo
Nishida Toshio 2033.06 0 : 1 2128.64 Ooi Kozo
Round S4
Black Result White
Okabe Hiroshi 2655.32 1 : 0 2284.37 Kashihara Akihiko
Ishitani Shin-ichi 2340.06 0 : 1 2646.23 Epifanov Dmitry
Hasegawa Kazuto 2595.02 1 : 0 2300.07 Mano Yoshihisa
Tachi Masaya 2421.24 0 : 1 2228.72 Sakamoto Hirouji
Nishida Toshio 2033.06 0 : 1 2185.00 Miyagawa Junzo
Hata Masayuki 2131.27 0 : 1 2128.64 Ooi Kozo
Round S5
Black Result White
Sakamoto Hirouji 2228.72 0 : 1 2655.32 Okabe Hiroshi
Hasegawa Kazuto 2595.02 0.5 : 0.5 2646.23 Epifanov Dmitry
Ishitani Shin-ichi 2340.06 1 : 0 2421.24 Tachi Masaya
Mano Yoshihisa 2300.07 1 : 0 2185.00 Miyagawa Junzo
Ooi Kozo 2128.64 0 : 1 2284.37 Kashihara Akihiko
Hata Masayuki 2131.27 0 : 1 2033.06 Nishida Toshio