7th Taiwan Meijinsen Tournament

Place: Taipei, Chinese Taipei

Start: 2015-11-07, End: 2015-11-08

Rule: Yamaguchi, Games: 15

Round 1
Black Result White
Chen Ko-Han 2628.18 0 : 1 2712.98 Lin Huang-Yu
Lu Wei-Yuan 2495.71 1 : 0 2618.62 Lin Shih-Pin
Chou Huang Yu-Chien 2480.35 0 : 1 2284.41 Chen Ya-Hui
Round 2
Black Result White
Lin Huang-Yu 2712.98 1 : 0 2284.41 Chen Ya-Hui
Lu Wei-Yuan 2495.71 0 : 1 2628.18 Chen Ko-Han
Chou Huang Yu-Chien 2480.35 0 : 1 2618.62 Lin Shih-Pin
Round 3
Black Result White
Lin Shih-Pin 2618.62 1 : 0 2712.98 Lin Huang-Yu
Chen Ya-Hui 2284.41 0 : 1 2628.18 Chen Ko-Han
Chou Huang Yu-Chien 2480.35 1 : 0 2495.71 Lu Wei-Yuan
Round 4
Black Result White
Lin Huang-Yu 2712.98 1 : 0 2495.71 Lu Wei-Yuan
Chou Huang Yu-Chien 2480.35 1 : 0 2628.18 Chen Ko-Han
Lin Shih-Pin 2618.62 1 : 0 2284.41 Chen Ya-Hui
Round 5
Black Result White
Lin Huang-Yu 2712.98 0 : 1 2480.35 Chou Huang Yu-Chien
Chen Ko-Han 2628.18 0 : 1 2618.62 Lin Shih-Pin
Chen Ya-Hui 2284.41 0 : 1 2495.71 Lu Wei-Yuan