57 Meijinsen Qualification Kansai area 1st round

Place: Osaka, Japan

Start: 2019-05-19, End: 2019-05-19

Rule: Soosyrv-8, Games: 24

Round 1
Black Result White
Matsui Tsunehiro 2113.33 0 : 1 2617.63 Kawamura Norihiko
Hayashi Shoichi 2101.25 0 : 1 2525.59 Hasegawa Kazuto
Kashihara Akihiko 2309.58 0 : 1 2456.82 Tachi Masaya
Tanaka Toshiki 2418.01 0 : 1 2383.42 Iio Yoshihiro
Hata Masayuki 2128.95 0 : 1 2258.97 Makino Mitsunori
Sakamoto Hirouji 2219.68 0 : 1 2142.11 Kito Shinichi
Round 2
Black Result White
Kito Shinichi 2142.11 0 : 1 2617.63 Kawamura Norihiko
Hasegawa Kazuto 2525.59 1 : 0 2383.42 Iio Yoshihiro
Makino Mitsunori 2258.97 0 : 1 2456.82 Tachi Masaya
Hata Masayuki 2128.95 0 : 1 2309.58 Kashihara Akihiko
Sakamoto Hirouji 2219.68 0 : 1 2113.33 Matsui Tsunehiro
Hayashi Shoichi 2101.25 1 : 0 2040.34 Koiso Shigemasa
Round 3
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2525.59 0 : 1 2617.63 Kawamura Norihiko
Tachi Masaya 2456.82 1 : 0 2383.42 Iio Yoshihiro
Tanaka Toshiki 2418.01 1 : 0 2101.25 Hayashi Shoichi
Makino Mitsunori 2258.97 0 : 1 2309.58 Kashihara Akihiko
Koiso Shigemasa 2040.34 1 : 0 2219.68 Sakamoto Hirouji
Kito Shinichi 2142.11 1 : 0 2113.33 Matsui Tsunehiro
Round 4
Black Result White
Tachi Masaya 2456.82 0 : 1 2617.63 Kawamura Norihiko
Hasegawa Kazuto 2525.59 1 : 0 2418.01 Tanaka Toshiki
Iio Yoshihiro 2383.42 1 : 0 2113.33 Matsui Tsunehiro
Kito Shinichi 2142.11 0 : 1 2309.58 Kashihara Akihiko
Makino Mitsunori 2258.97 0 : 1 2101.25 Hayashi Shoichi
Koiso Shigemasa 2040.34 0 : 1 2128.95 Hata Masayuki