14th All Japan Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2019-03-30, End: 2019-03-31

Rule: Soosyrv-8, Games: 42

Round 1
Black Result White
Inoue Fumiya 2356.51 0 : 1 2915.79 Nakamura Shigeru
Nakayama Tomoharu 2747.09 1 : 0 2329.09 Ono Takayuki
Kamiya Shunsuke 2734.92 1 : 0 2209.97 Kusajima Masato
Miyamoto Syunju 2215.60 0 : 1 2630.27 Okabe Hiroshi
Fujita Maiko 2230.24 1 : 0 2518.87 Koyama Jun
Maruta Hiroki 2126.35 0 : 1 2385.88 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2333.14 0 : 1 2025.98 Chigira Makoto
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2915.79 1 : 0 2630.27 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2747.09 1 : 0 2385.88 Iio Yoshihiro
Fujita Maiko 2230.24 0 : 1 2734.92 Kamiya Shunsuke
Koyama Jun 2518.87 1 : 0 2025.98 Chigira Makoto
Miyamoto Syunju 2215.60 0 : 1 2356.51 Inoue Fumiya
Ishitani Shin-ichi 2333.14 1 : 0 2209.97 Kusajima Masato
Ono Takayuki 2329.09 0.5 : 0.5 2126.35 Maruta Hiroki
Round 3
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2747.09 0 : 1 2915.79 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2734.92 0.5 : 0.5 2630.27 Okabe Hiroshi
Inoue Fumiya 2356.51 0.5 : 0.5 2518.87 Koyama Jun
Chigira Makoto 2025.98 0 : 1 2385.88 Iio Yoshihiro
Fujita Maiko 2230.24 0 : 1 2333.14 Ishitani Shin-ichi
Kusajima Masato 2209.97 0 : 1 2329.09 Ono Takayuki
Miyamoto Syunju 2215.60 0 : 1 2126.35 Maruta Hiroki
Round 4
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2734.92 0.5 : 0.5 2915.79 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2333.14 0 : 1 2747.09 Nakayama Tomoharu
Iio Yoshihiro 2385.88 0 : 1 2630.27 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2329.09 0 : 1 2518.87 Koyama Jun
Maruta Hiroki 2126.35 0 : 1 2356.51 Inoue Fumiya
Fujita Maiko 2230.24 1 : 0 2025.98 Chigira Makoto
Miyamoto Syunju 2215.60 1 : 0 2209.97 Kusajima Masato
Round 5
Black Result White
Koyama Jun 2518.87 0 : 1 2915.79 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2734.92 1 : 0 2747.09 Nakayama Tomoharu
Inoue Fumiya 2356.51 1 : 0 2630.27 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2385.88 1 : 0 2333.14 Ishitani Shin-ichi
Fujita Maiko 2230.24 1 : 0 2329.09 Ono Takayuki
Miyamoto Syunju 2215.60 1 : 0 2025.98 Chigira Makoto
Kusajima Masato 2209.97 1 : 0 2126.35 Maruta Hiroki
Round 6
Black Result White
Iio Yoshihiro 2385.88 0 : 1 2915.79 Nakamura Shigeru
Nakayama Tomoharu 2747.09 0.5 : 0.5 2230.24 Fujita Maiko
Kamiya Shunsuke 2734.92 1 : 0 2356.51 Inoue Fumiya
Koyama Jun 2518.87 0 : 1 2630.27 Okabe Hiroshi
Maruta Hiroki 2126.35 1 : 0 2333.14 Ishitani Shin-ichi
Ono Takayuki 2329.09 0.5 : 0.5 2215.60 Miyamoto Syunju
Kusajima Masato 2209.97 0.5 : 0.5 2025.98 Chigira Makoto