57 Meijinsen Qualification Kanto area 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2019-05-12, End: 2019-05-12

Rule: Soosyrv-8, Games: 16

Round 1
Black Result White
Tamada Yoichi 2431.72 1 : 0 2244.32 Fujita Maiko
Inoue Fumiya 2361.98 0 : 1 2077.58 Maruta Koji
Iwano Fumio 2150.10 0 : 1 2336.76 Ono Takayuki
Maruta Hiroki 2132.06 1 : 0 2261.13 Mitsumori Masao
Round 2
Black Result White
Tamada Yoichi 2431.72 0 : 1 2336.76 Ono Takayuki
Inoue Fumiya 2361.98 1 : 0 2261.13 Mitsumori Masao
Fujita Maiko 2244.32 1 : 0 2150.10 Iwano Fumio
Maruta Hiroki 2132.06 0 : 1 2077.58 Maruta Koji
Round 3
Black Result White
Inoue Fumiya 2361.98 0.5 : 0.5 2431.72 Tamada Yoichi
Ono Takayuki 2336.76 1 : 0 2077.58 Maruta Koji
Iwano Fumio 2150.10 0 : 1 2261.13 Mitsumori Masao
Fujita Maiko 2244.32 1 : 0 2132.06 Maruta Hiroki
Round 4
Black Result White
Tamada Yoichi 2431.72 0 : 1 2132.06 Maruta Hiroki
Inoue Fumiya 2361.98 1 : 0 2150.10 Iwano Fumio
Fujita Maiko 2244.32 0 : 1 2336.76 Ono Takayuki
Maruta Koji 2077.58 0 : 1 2261.13 Mitsumori Masao