15th All Japan Championship

Place: Osaka, Japan

Start: 2020-01-18, End: 2020-01-19

Rule: Soosyrv-8, Games: 42

Round 1
Black Result White
Kito Shinichi 2117.06 0 : 1 2896.27 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2311.77 0 : 1 2770.57 Nakayama Tomoharu
Kamiya Shunsuke 2740.56 1 : 0 2324.23 Ono Takayuki
Okabe Hiroshi 2651.38 1 : 0 2222.46 Sakamoto Hirouji
Fujita Maiko 2281.83 0 : 1 2395.34 Kawano Takahisa
Inoue Fumiya 2350.39 0.5 : 0.5 2328.46 Makino Mitsunori
Hata Masayuki 2119.67 0 : 1 2340.48 Iio Yoshihiro
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2896.27 0 : 1 2651.38 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2340.48 0 : 1 2770.57 Nakayama Tomoharu
Kawano Takahisa 2395.34 0 : 1 2740.56 Kamiya Shunsuke
Inoue Fumiya 2350.39 1 : 0 2117.06 Kito Shinichi
Makino Mitsunori 2328.46 0.5 : 0.5 2324.23 Ono Takayuki
Fujita Maiko 2281.83 0 : 1 2311.77 Ishitani Shin-ichi
Sakamoto Hirouji 2222.46 0 : 1 2119.67 Hata Masayuki
Round 3
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2311.77 0 : 1 2896.27 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2740.56 0 : 1 2770.57 Nakayama Tomoharu
Inoue Fumiya 2350.39 0 : 1 2651.38 Okabe Hiroshi
Hata Masayuki 2119.67 0 : 1 2395.34 Kawano Takahisa
Makino Mitsunori 2328.46 1 : 0 2340.48 Iio Yoshihiro
Ono Takayuki 2324.23 1 : 0 2117.06 Kito Shinichi
Fujita Maiko 2281.83 1 : 0 2222.46 Sakamoto Hirouji
Round 4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2896.27 1 : 0 2395.34 Kawano Takahisa
Okabe Hiroshi 2651.38 0 : 1 2770.57 Nakayama Tomoharu
Makino Mitsunori 2328.46 0 : 1 2740.56 Kamiya Shunsuke
Inoue Fumiya 2350.39 0 : 1 2324.23 Ono Takayuki
Iio Yoshihiro 2340.48 1 : 0 2281.83 Fujita Maiko
Hata Masayuki 2119.67 0 : 1 2311.77 Ishitani Shin-ichi
Sakamoto Hirouji 2222.46 0.5 : 0.5 2117.06 Kito Shinichi
Round 5
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2770.57 1 : 0 2896.27 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2651.38 0.5 : 0.5 2740.56 Kamiya Shunsuke
Ono Takayuki 2324.23 0 : 1 2395.34 Kawano Takahisa
Inoue Fumiya 2350.39 0 : 1 2222.46 Sakamoto Hirouji
Ishitani Shin-ichi 2311.77 0 : 1 2340.48 Iio Yoshihiro
Fujita Maiko 2281.83 0 : 1 2328.46 Makino Mitsunori
Kito Shinichi 2117.06 0 : 1 2119.67 Hata Masayuki
Round 6
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2740.56 0 : 1 2896.27 Nakamura Shigeru
Kawano Takahisa 2395.34 0 : 1 2770.57 Nakayama Tomoharu
Okabe Hiroshi 2651.38 1 : 0 2340.48 Iio Yoshihiro
Hata Masayuki 2119.67 0 : 1 2350.39 Inoue Fumiya
Ishitani Shin-ichi 2311.77 1 : 0 2328.46 Makino Mitsunori
Ono Takayuki 2324.23 1 : 0 2222.46 Sakamoto Hirouji
Kito Shinichi 2117.06 0.5 : 0.5 2281.83 Fujita Maiko