21 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2020-11-15, End: 2020-11-15

Rule: Soosyrv-8, Games: 28

Round 1
Black Result White
Kishimoto Shogo 2087.04 0 : 1 2463.44 Tamada Yoichi
Shimura Hiroki 1906.09 0 : 1 2437.93 Makino Mitsunori
Kasahara Reiko 1637.27 0 : 1 2389.91 Inoue Fumiya
Ono Takayuki 2327.29 1 : 0 1986.70 Maruyama Takashi
Fujita Maiko 2296.28 0 : 1 2308.20 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2178.63 1 : 0 2215.67 Suenaga Daiki
Kawaai Hitoshi 1931.18 1 : 0 2044.99 Maruta Koji
Round 2
Black Result White
Tamada Yoichi 2463.44 0 : 1 2437.93 Makino Mitsunori
Ishitani Shin-ichi 2308.20 0 : 1 2389.91 Inoue Fumiya
Ono Takayuki 2327.29 1 : 0 2178.63 Maruta Hiroki
Kawaai Hitoshi 1931.18 0 : 1 2296.28 Fujita Maiko
Suenaga Daiki 2215.67 1 : 0 2044.99 Maruta Koji
Kishimoto Shogo 2087.04 0 : 1 1906.09 Shimura Hiroki
Kasahara Reiko 1637.27 0 : 1 1986.70 Maruyama Takashi
Round 3
Black Result White
Suenaga Daiki 2215.67 1 : 0 2463.44 Tamada Yoichi
Ishitani Shin-ichi 2308.20 0 : 1 2437.93 Makino Mitsunori
Ono Takayuki 2327.29 0 : 1 2389.91 Inoue Fumiya
Maruyama Takashi 1986.70 0 : 1 2296.28 Fujita Maiko
Kawaai Hitoshi 1931.18 0 : 1 2178.63 Maruta Hiroki
Kishimoto Shogo 2087.04 1 : 0 1637.27 Kasahara Reiko
Shimura Hiroki 1906.09 1 : 0 2044.99 Maruta Koji
Round 4
Black Result White
Tamada Yoichi 2463.44 1 : 0 1986.70 Maruyama Takashi
Inoue Fumiya 2389.91 0.5 : 0.5 2437.93 Makino Mitsunori
Ono Takayuki 2327.29 1 : 0 2296.28 Fujita Maiko
Suenaga Daiki 2215.67 0 : 1 2308.20 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2178.63 1 : 0 1906.09 Shimura Hiroki
Kawaai Hitoshi 1931.18 0.5 : 0.5 2087.04 Kishimoto Shogo
Kasahara Reiko 1637.27 0 : 1 2044.99 Maruta Koji