21 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round - Renju Rating

21 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2020-11-15, End: 2020-11-15

Rule: Soosyrv-8, Games: 28

Round 1
Black Result White
Kishimoto Shogo 2132.62 0 : 1 2492.61 Tamada Yoichi
Shimura Hiroki 1977.27 0 : 1 2491.35 Makino Mitsunori
Kasahara Reiko 1665.46 0 : 1 2423.37 Inoue Fumiya
Ono Takayuki 2358.44 1 : 0 2009.00 Maruyama Takashi
Fujita Maiko 2326.77 0 : 1 2331.15 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2196.38 1 : 0 2237.82 Suenaga Daiki
Kawaai Hitoshi 1982.45 1 : 0 2082.53 Maruta Koji
Round 2
Black Result White
Tamada Yoichi 2492.61 0 : 1 2491.35 Makino Mitsunori
Ishitani Shin-ichi 2331.15 0 : 1 2423.37 Inoue Fumiya
Ono Takayuki 2358.44 1 : 0 2196.38 Maruta Hiroki
Kawaai Hitoshi 1982.45 0 : 1 2326.77 Fujita Maiko
Suenaga Daiki 2237.82 1 : 0 2082.53 Maruta Koji
Kishimoto Shogo 2132.62 0 : 1 1977.27 Shimura Hiroki
Kasahara Reiko 1665.46 0 : 1 2009.00 Maruyama Takashi
Round 3
Black Result White
Suenaga Daiki 2237.82 1 : 0 2492.61 Tamada Yoichi
Ishitani Shin-ichi 2331.15 0 : 1 2491.35 Makino Mitsunori
Ono Takayuki 2358.44 0 : 1 2423.37 Inoue Fumiya
Maruyama Takashi 2009.00 0 : 1 2326.77 Fujita Maiko
Kawaai Hitoshi 1982.45 0 : 1 2196.38 Maruta Hiroki
Kishimoto Shogo 2132.62 1 : 0 1665.46 Kasahara Reiko
Shimura Hiroki 1977.27 1 : 0 2082.53 Maruta Koji
Round 4
Black Result White
Tamada Yoichi 2492.61 1 : 0 2009.00 Maruyama Takashi
Inoue Fumiya 2423.37 0.5 : 0.5 2491.35 Makino Mitsunori
Ono Takayuki 2358.44 1 : 0 2326.77 Fujita Maiko
Suenaga Daiki 2237.82 0 : 1 2331.15 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2196.38 1 : 0 1977.27 Shimura Hiroki
Kawaai Hitoshi 1982.45 0.5 : 0.5 2132.62 Kishimoto Shogo
Kasahara Reiko 1665.46 0 : 1 2082.53 Maruta Koji