16th All Japan Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2021-03-27, End: 2021-03-28

Rule: Soosyrv-8, Games: 42

Round 1
Black Result White
Fujita Maiko 2292.27 0 : 1 2887.30 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2654.09 1 : 0 2214.29 Suenaga Daiki
Maruta Hiroki 2177.36 0 : 1 2559.35 Nagasoe Hiroki
Makino Mitsunori 2448.71 1 : 0 2050.44 Maruta Koji
Inoue Fumiya 2400.69 1 : 0 1925.38 Kawaai Hitoshi
Yoshimoto Yuta 2156.40 0 : 1 2323.23 Ono Takayuki
Ishitani Shin-ichi 2292.51 0 : 1 1995.21 Maruyama Takashi
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2887.30 1 : 0 2448.71 Makino Mitsunori
Okabe Hiroshi 2654.09 1 : 0 2400.69 Inoue Fumiya
Nagasoe Hiroki 2559.35 1 : 0 2323.23 Ono Takayuki
Ishitani Shin-ichi 2292.51 1 : 0 2050.44 Maruta Koji
Fujita Maiko 2292.27 1 : 0 1995.21 Maruyama Takashi
Suenaga Daiki 2214.29 1 : 0 1925.38 Kawaai Hitoshi
Yoshimoto Yuta 2156.40 1 : 0 2177.36 Maruta Hiroki
Round 3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2654.09 0.5 : 0.5 2887.30 Nakamura Shigeru
Makino Mitsunori 2448.71 0.5 : 0.5 2559.35 Nagasoe Hiroki
Suenaga Daiki 2214.29 0 : 1 2400.69 Inoue Fumiya
Ono Takayuki 2323.23 0 : 1 1995.21 Maruyama Takashi
Ishitani Shin-ichi 2292.51 0 : 1 2292.27 Fujita Maiko
Maruta Hiroki 2177.36 1 : 0 1925.38 Kawaai Hitoshi
Yoshimoto Yuta 2156.40 1 : 0 2050.44 Maruta Koji
Round 4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2887.30 1 : 0 2559.35 Nagasoe Hiroki
Fujita Maiko 2292.27 0 : 1 2654.09 Okabe Hiroshi
Yoshimoto Yuta 2156.40 0 : 1 2448.71 Makino Mitsunori
Maruyama Takashi 1995.21 0 : 1 2400.69 Inoue Fumiya
Ono Takayuki 2323.23 1 : 0 2177.36 Maruta Hiroki
Ishitani Shin-ichi 2292.51 1 : 0 2214.29 Suenaga Daiki
Kawaai Hitoshi 1925.38 1 : 0 2050.44 Maruta Koji
Round 5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2887.30 1 : 0 2400.69 Inoue Fumiya
Nagasoe Hiroki 2559.35 0 : 1 2654.09 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2292.51 0 : 1 2448.71 Makino Mitsunori
Ono Takayuki 2323.23 0 : 1 2292.27 Fujita Maiko
Suenaga Daiki 2214.29 1 : 0 2050.44 Maruta Koji
Maruyama Takashi 1995.21 1 : 0 2177.36 Maruta Hiroki
Kawaai Hitoshi 1925.38 0 : 1 2156.40 Yoshimoto Yuta
Round 6
Black Result White
Nakamura Shigeru 2887.30 1 : 0 1995.21 Maruyama Takashi
Makino Mitsunori 2448.71 0 : 1 2654.09 Okabe Hiroshi
Yoshimoto Yuta 2156.40 0 : 1 2559.35 Nagasoe Hiroki
Inoue Fumiya 2400.69 1 : 0 2292.27 Fujita Maiko
Suenaga Daiki 2214.29 0 : 1 2323.23 Ono Takayuki
Kawaai Hitoshi 1925.38 0 : 1 2292.51 Ishitani Shin-ichi
Maruta Koji 2050.44 1 : 0 2177.36 Maruta Hiroki