24th New Year(Mikami)Cup - Renju Rating

24th New Year(Mikami)Cup

Place: Tokyo, Japan

Start: 2021-01-29, End: 2021-01-29

Rule: Soosyrv-8, Games: 30

Round A1
Black Result White
Fujita Maiko 2349.91 1 : 0 1989.01 Saito Shigetoshi
Kasahara Reiko 1677.18 0 : 1 2215.47 Yoshimoto Yuta
Shibano Ryunosuke 2133.09 1 : 0 1997.14 Shimura Hiroki
Round A2
Black Result White
Fujita Maiko 2349.91 1 : 0 1677.18 Kasahara Reiko
Yoshimoto Yuta 2215.47 1 : 0 1997.14 Shimura Hiroki
Shibano Ryunosuke 2133.09 1 : 0 1989.01 Saito Shigetoshi
Round A3
Black Result White
Shimura Hiroki 1997.14 0 : 1 2349.91 Fujita Maiko
Yoshimoto Yuta 2215.47 1 : 0 2133.09 Shibano Ryunosuke
Saito Shigetoshi 1989.01 1 : 0 1677.18 Kasahara Reiko
Round A4
Black Result White
Yoshimoto Yuta 2215.47 0 : 1 2349.91 Fujita Maiko
Shibano Ryunosuke 2133.09 1 : 0 1677.18 Kasahara Reiko
Shimura Hiroki 1997.14 1 : 0 1989.01 Saito Shigetoshi
Round A5
Black Result White
Fujita Maiko 2349.91 0 : 1 2133.09 Shibano Ryunosuke
Saito Shigetoshi 1989.01 1 : 0 2215.47 Yoshimoto Yuta
Shimura Hiroki 1997.14 1 : 0 1677.18 Kasahara Reiko
Round S1
Black Result White
Okabe Hiroshi 2722.10 1 : 0 2378.75 Ono Takayuki
Makino Mitsunori 2548.48 0.5 : 0.5 2350.65 Ishitani Shin-ichi
Maruta Koji 2104.25 1 : 0 2215.22 Maruta Hiroki
Round S2
Black Result White
Maruta Hiroki 2215.22 0 : 1 2722.10 Okabe Hiroshi
Makino Mitsunori 2548.48 1 : 0 2104.25 Maruta Koji
Ishitani Shin-ichi 2350.65 1 : 0 2378.75 Ono Takayuki
Round S3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2722.10 1 : 0 2104.25 Maruta Koji
Ono Takayuki 2378.75 0 : 1 2548.48 Makino Mitsunori
Maruta Hiroki 2215.22 0 : 1 2350.65 Ishitani Shin-ichi
Round S4
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2350.65 0 : 1 2722.10 Okabe Hiroshi
Maruta Hiroki 2215.22 0 : 1 2548.48 Makino Mitsunori
Maruta Koji 2104.25 0 : 1 2378.75 Ono Takayuki
Round S5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2722.10 0.5 : 0.5 2548.48 Makino Mitsunori
Maruta Hiroki 2215.22 0 : 1 2378.75 Ono Takayuki
Ishitani Shin-ichi 2350.65 1 : 0 2104.25 Maruta Koji