53 Kyoto Classified Tournament - Renju Rating

53 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2021-11-13, End: 2021-11-13

Rule: Soosyrv-8, Games: 44

Round A1
Black Result White
Tanaka Shotaro 2246.26 1 : 0 2056.86 Toyo Koryu
Taniguchi Ren 1730.51 0 : 1 2140.35 Kito Shinichi
Tokonami Shota 2003.97 1 : 0 2054.93 Shimura Hiroki
Kawaai Hitoshi 1983.38 0 : 1 1983.24 Ide Daisuke
Round A2
Black Result White
Tokonami Shota 2003.97 0 : 1 2246.26 Tanaka Shotaro
Kito Shinichi 2140.35 1 : 0 1983.24 Ide Daisuke
Toyo Koryu 2056.86 0 : 1 2054.93 Shimura Hiroki
Kawaai Hitoshi 1983.38 1 : 0 1730.51 Taniguchi Ren
Round A3
Black Result White
Kito Shinichi 2140.35 0.5 : 0.5 2246.26 Tanaka Shotaro
Toyo Koryu 2056.86 1 : 0 1730.51 Taniguchi Ren
Ide Daisuke 1983.24 1 : 0 2054.93 Shimura Hiroki
Tokonami Shota 2003.97 0 : 1 1983.38 Kawaai Hitoshi
Round A4
Black Result White
Ide Daisuke 1983.24 0 : 1 2246.26 Tanaka Shotaro
Kito Shinichi 2140.35 1 : 0 1983.38 Kawaai Hitoshi
Toyo Koryu 2056.86 0 : 1 2003.97 Tokonami Shota
Taniguchi Ren 1730.51 0 : 1 2054.93 Shimura Hiroki
Round A5
Black Result White
Kawaai Hitoshi 1983.38 0 : 1 2246.26 Tanaka Shotaro
Shimura Hiroki 2054.93 0 : 1 2140.35 Kito Shinichi
Toyo Koryu 2056.86 1 : 0 1983.24 Ide Daisuke
Taniguchi Ren 1730.51 0 : 1 2003.97 Tokonami Shota
Round A6
Black Result White
Tanaka Shotaro 2246.26 1 : 0 2054.93 Shimura Hiroki
Kito Shinichi 2140.35 1 : 0 2003.97 Tokonami Shota
Kawaai Hitoshi 1983.38 1 : 0 2056.86 Toyo Koryu
Taniguchi Ren 1730.51 0 : 1 1983.24 Ide Daisuke
Round S1
Black Result White
Kawamura Norihiko 2635.28 1 : 0 2112.09 Hayashi Shoichi
Hata Masayuki 2120.42 0 : 1 2537.46 Hasegawa Kazuto
Fujita Maiko 2316.01 0 : 1 2358.22 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2290.45 0 : 1 2191.67 Maruta Hiroki
Round S2
Black Result White
Iio Yoshihiro 2358.22 0 : 1 2635.28 Kawamura Norihiko
Maruta Hiroki 2191.67 1 : 0 2537.46 Hasegawa Kazuto
Hayashi Shoichi 2112.09 0 : 1 2316.01 Fujita Maiko
Hata Masayuki 2120.42 1 : 0 2290.45 Ishitani Shin-ichi
Round S3
Black Result White
Maruta Hiroki 2191.67 0 : 1 2635.28 Kawamura Norihiko
Hasegawa Kazuto 2537.46 0 : 1 2316.01 Fujita Maiko
Hata Masayuki 2120.42 0.5 : 0.5 2358.22 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2290.45 1 : 0 2112.09 Hayashi Shoichi
Round S4
Black Result White
Kawamura Norihiko 2635.28 1 : 0 2316.01 Fujita Maiko
Hayashi Shoichi 2112.09 0 : 1 2537.46 Hasegawa Kazuto
Iio Yoshihiro 2358.22 0 : 1 2290.45 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2191.67 1 : 0 2120.42 Hata Masayuki
Round S5
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2290.45 0 : 1 2635.28 Kawamura Norihiko
Hasegawa Kazuto 2537.46 1 : 0 2358.22 Iio Yoshihiro
Fujita Maiko 2316.01 1 : 0 2191.67 Maruta Hiroki
Hata Masayuki 2120.42 0.5 : 0.5 2112.09 Hayashi Shoichi