53 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2021-11-13, End: 2021-11-13

Rule: Soosyrv-8, Games: 44

Round A1
Black Result White
Tanaka Shotaro 2194.42 1 : 0 1918.23 Toyo Koryu
Taniguchi Ren 1780.90 0 : 1 2117.66 Kito Shinichi
Tokonami Shota 1942.54 1 : 0 1947.94 Shimura Hiroki
Kawaai Hitoshi 1919.80 0 : 1 1937.39 Ide Daisuke
Round A2
Black Result White
Tokonami Shota 1942.54 0 : 1 2194.42 Tanaka Shotaro
Kito Shinichi 2117.66 1 : 0 1937.39 Ide Daisuke
Toyo Koryu 1918.23 0 : 1 1947.94 Shimura Hiroki
Kawaai Hitoshi 1919.80 1 : 0 1780.90 Taniguchi Ren
Round A3
Black Result White
Kito Shinichi 2117.66 0.5 : 0.5 2194.42 Tanaka Shotaro
Ide Daisuke 1937.39 1 : 0 1947.94 Shimura Hiroki
Tokonami Shota 1942.54 0 : 1 1919.80 Kawaai Hitoshi
Toyo Koryu 1918.23 1 : 0 1780.90 Taniguchi Ren
Round A4
Black Result White
Ide Daisuke 1937.39 0 : 1 2194.42 Tanaka Shotaro
Kito Shinichi 2117.66 1 : 0 1919.80 Kawaai Hitoshi
Taniguchi Ren 1780.90 0 : 1 1947.94 Shimura Hiroki
Toyo Koryu 1918.23 0 : 1 1942.54 Tokonami Shota
Round A5
Black Result White
Kawaai Hitoshi 1919.80 0 : 1 2194.42 Tanaka Shotaro
Shimura Hiroki 1947.94 0 : 1 2117.66 Kito Shinichi
Taniguchi Ren 1780.90 0 : 1 1942.54 Tokonami Shota
Toyo Koryu 1918.23 1 : 0 1937.39 Ide Daisuke
Round A6
Black Result White
Tanaka Shotaro 2194.42 1 : 0 1947.94 Shimura Hiroki
Kito Shinichi 2117.66 1 : 0 1942.54 Tokonami Shota
Taniguchi Ren 1780.90 0 : 1 1937.39 Ide Daisuke
Kawaai Hitoshi 1919.80 1 : 0 1918.23 Toyo Koryu
Round S1
Black Result White
Kawamura Norihiko 2638.14 1 : 0 2069.68 Hayashi Shoichi
Hata Masayuki 2135.48 0 : 1 2462.64 Hasegawa Kazuto
Fujita Maiko 2298.54 0 : 1 2331.86 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2281.04 0 : 1 2212.10 Maruta Hiroki
Round S2
Black Result White
Iio Yoshihiro 2331.86 0 : 1 2638.14 Kawamura Norihiko
Maruta Hiroki 2212.10 1 : 0 2462.64 Hasegawa Kazuto
Hayashi Shoichi 2069.68 0 : 1 2298.54 Fujita Maiko
Hata Masayuki 2135.48 1 : 0 2281.04 Ishitani Shin-ichi
Round S3
Black Result White
Maruta Hiroki 2212.10 0 : 1 2638.14 Kawamura Norihiko
Hasegawa Kazuto 2462.64 0 : 1 2298.54 Fujita Maiko
Hata Masayuki 2135.48 0.5 : 0.5 2331.86 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2281.04 1 : 0 2069.68 Hayashi Shoichi
Round S4
Black Result White
Kawamura Norihiko 2638.14 1 : 0 2298.54 Fujita Maiko
Hayashi Shoichi 2069.68 0 : 1 2462.64 Hasegawa Kazuto
Iio Yoshihiro 2331.86 0 : 1 2281.04 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2212.10 1 : 0 2135.48 Hata Masayuki
Round S5
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2281.04 0 : 1 2638.14 Kawamura Norihiko
Hasegawa Kazuto 2462.64 1 : 0 2331.86 Iio Yoshihiro
Fujita Maiko 2298.54 1 : 0 2212.10 Maruta Hiroki
Hata Masayuki 2135.48 0.5 : 0.5 2069.68 Hayashi Shoichi