Youth Russian Championship

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 1998-03-25, End: 1998-03-30

Rule: RIF, Games: 15

Round A1
Black Result White
Vostryakov Sergey 2096.81 1 : 0 1906.84 Shatunov Alexander
Round A2
Black Result White
Chingin Konstantin 2304.16 1 : 0 1697.77 Zaripov Timur
Vostryakov Sergey 2096.81 1 : 0 1979.46 Nogovitsin Sergey
Round A3
Black Result White
Chingin Konstantin 2304.16 1 : 0 2076.16 Karasyov Maxim
Round A4
Black Result White
Chingin Konstantin 2304.16 1 : 0 1865.19 Potapov Vyacheslav
Round A6
Black Result White
Chingin Konstantin 2304.16 0.5 : 0.5 2096.81 Vostryakov Sergey
Round A7
Black Result White
Chingin Konstantin 2304.16 1 : 0 1906.84 Shatunov Alexander
Round A8
Black Result White
Chingin Konstantin 2304.16 0.5 : 0.5 1979.46 Nogovitsin Sergey
Vostryakov Sergey 2096.81 0.5 : 0.5 2076.16 Karasyov Maxim
Round A9
Black Result White
Chingin Konstantin 2304.16 1 : 0 1847.39 Piskaryov Alexander
Shatunov Alexander 1906.84 1 : 0 2076.16 Karasyov Maxim
Round A10
Black Result White
Shatunov Alexander 1906.84 1 : 0 1865.19 Potapov Vyacheslav
Round B2
Black Result White
Ogorodov Sergey 2018.81 1 : 0 2202.29 Shevelyov Sergey
Round C6
Black Result White
Lebedeva Yelena 2052.49 1 : 0 1942.40 Kareyeva Yevgenia
Round D13
Black Result White
Krasnonosova Serafima 1841.41 1 : 0 2020.70 Leshukova Anastasia