6th Taipei Team World Championship Qualification Tournament - Renju Rating

6th Taipei Team World Championship Qualification Tournament

Place: Taichung, Chinese Taipei

Start: 2024-01-28, End: 2024-01-28

Rule: Taraguchi-10, Games: 40

Round 1
Black Result White
Yang Yu-Hsiung 2409.28 0 : 1 2933.90 Lin Shu-Hsuan
Lin Huang-Yu 2719.47 1 : 0 1715.53 Lin Chen-Yi
Yao Chun-Ta 1878.65 0 : 1 2587.91 Chang Yi-Feng
Chen Lung-Chuan 2059.58 0 : 1 2558.72 Chou Huang Yu-Chien
Chan Hsuan-Wei 2180.48 0 : 1 2491.04 Yu Tien-Lung
Chen Wei-Chih 1864.55 0 : 1 2407.55 Liao Li-Chia
Lin Chiao-Ying 2161.21 0 : 1 2132.18 Chen Hsin-Hung
Chang Yu-Chuan 1813.20 0 : 1 1999.69 Chuang Yu-Liang
Round 2
Black Result White
Lin Huang-Yu 2719.47 1 : 0 2933.90 Lin Shu-Hsuan
Chang Yi-Feng 2587.91 0.5 : 0.5 2558.72 Chou Huang Yu-Chien
Yu Tien-Lung 2491.04 1 : 0 2132.18 Chen Hsin-Hung
Yang Yu-Hsiung 2409.28 1 : 0 1715.53 Lin Chen-Yi
Chuang Yu-Liang 1999.69 0 : 1 2407.55 Liao Li-Chia
Lin Chiao-Ying 2161.21 0 : 1 2180.48 Chan Hsuan-Wei
Chen Lung-Chuan 2059.58 1 : 0 1878.65 Yao Chun-Ta
Chang Yu-Chuan 1813.20 0 : 1 1864.55 Chen Wei-Chih
Round 3
Black Result White
Lin Shu-Hsuan 2933.90 1 : 0 2587.91 Chang Yi-Feng
Chou Huang Yu-Chien 2558.72 0 : 1 2719.47 Lin Huang-Yu
Liao Li-Chia 2407.55 1 : 0 2491.04 Yu Tien-Lung
Yang Yu-Hsiung 2409.28 1 : 0 2059.58 Chen Lung-Chuan
Chen Hsin-Hung 2132.18 0 : 1 2180.48 Chan Hsuan-Wei
Lin Chiao-Ying 2161.21 0 : 1 1813.20 Chang Yu-Chuan
Chuang Yu-Liang 1999.69 1 : 0 1864.55 Chen Wei-Chih
Yao Chun-Ta 1878.65 1 : 0 1715.53 Lin Chen-Yi
Round 4
Black Result White
Chan Hsuan-Wei 2180.48 0 : 1 2933.90 Lin Shu-Hsuan
Liao Li-Chia 2407.55 0.5 : 0.5 2719.47 Lin Huang-Yu
Yang Yu-Hsiung 2409.28 0 : 1 2587.91 Chang Yi-Feng
Chou Huang Yu-Chien 2558.72 1 : 0 1864.55 Chen Wei-Chih
Chuang Yu-Liang 1999.69 0 : 1 2491.04 Yu Tien-Lung
Lin Chen-Yi 1715.53 0 : 1 2161.21 Lin Chiao-Ying
Chen Lung-Chuan 2059.58 0 : 1 2132.18 Chen Hsin-Hung
Yao Chun-Ta 1878.65 1 : 0 1813.20 Chang Yu-Chuan
Round 5
Black Result White
Liao Li-Chia 2407.55 0 : 1 2933.90 Lin Shu-Hsuan
Yu Tien-Lung 2491.04 0 : 1 2719.47 Lin Huang-Yu
Chan Hsuan-Wei 2180.48 0 : 1 2587.91 Chang Yi-Feng
Chou Huang Yu-Chien 2558.72 0.5 : 0.5 2409.28 Yang Yu-Hsiung
Chen Wei-Chih 1864.55 0 : 1 2161.21 Lin Chiao-Ying
Chen Hsin-Hung 2132.18 1 : 0 1878.65 Yao Chun-Ta
Chen Lung-Chuan 2059.58 1 : 0 1999.69 Chuang Yu-Liang
Chang Yu-Chuan 1813.20 1 : 0 1715.53 Lin Chen-Yi