The 44th Meijin-sen Tournament

Place: Shizuoka, Japan

Start: 2006-09-16, End: 2006-09-18

Rule: RIF, Games: 45

Round 1
Black Result White
Fujii Naoki 1990.26 0 : 1 2578.92 Kawamura Norihiko
Okabe Hiroshi 2492.40 0 : 1 2524.78 Yamaguchi Yusui
Nagao Noriaki 2238.53 0.5 : 0.5 2437.59 Iio Yoshihiro
Oosumi Yuuki 2365.01 0 : 1 2290.15 Sato Kiyotomi
Matsuura Hiroshi 2197.12 0 : 1 2252.72 Ishitani Shin-ichi
Round 2
Black Result White
Kawamura Norihiko 2578.92 1 : 0 2238.53 Nagao Noriaki
Yamaguchi Yusui 2524.78 1 : 0 2252.72 Ishitani Shin-ichi
Okabe Hiroshi 2492.40 1 : 0 2437.59 Iio Yoshihiro
Matsuura Hiroshi 2197.12 0 : 1 2365.01 Oosumi Yuuki
Sato Kiyotomi 2290.15 1 : 0 1990.26 Fujii Naoki
Round 3
Black Result White
Iio Yoshihiro 2437.59 0 : 1 2578.92 Kawamura Norihiko
Matsuura Hiroshi 2197.12 0 : 1 2524.78 Yamaguchi Yusui
Okabe Hiroshi 2492.40 1 : 0 2238.53 Nagao Noriaki
Fujii Naoki 1990.26 1 : 0 2365.01 Oosumi Yuuki
Ishitani Shin-ichi 2252.72 0 : 1 2290.15 Sato Kiyotomi
Round 4
Black Result White
Oosumi Yuuki 2365.01 0.5 : 0.5 2578.92 Kawamura Norihiko
Yamaguchi Yusui 2524.78 1 : 0 2437.59 Iio Yoshihiro
Fujii Naoki 1990.26 0.5 : 0.5 2492.40 Okabe Hiroshi
Sato Kiyotomi 2290.15 1 : 0 2197.12 Matsuura Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2252.72 0.5 : 0.5 2238.53 Nagao Noriaki
Round 5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2492.40 0 : 1 2578.92 Kawamura Norihiko
Oosumi Yuuki 2365.01 0 : 1 2524.78 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2437.59 1 : 0 2252.72 Ishitani Shin-ichi
Nagao Noriaki 2238.53 0 : 1 2290.15 Sato Kiyotomi
Matsuura Hiroshi 2197.12 1 : 0 1990.26 Fujii Naoki
Round 6
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2252.72 0 : 1 2578.92 Kawamura Norihiko
Fujii Naoki 1990.26 0 : 1 2524.78 Yamaguchi Yusui
Sato Kiyotomi 2290.15 0 : 1 2492.40 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2437.59 1 : 0 2365.01 Oosumi Yuuki
Matsuura Hiroshi 2197.12 1 : 0 2238.53 Nagao Noriaki
Round 7
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2197.12 0 : 1 2578.92 Kawamura Norihiko
Yamaguchi Yusui 2524.78 0 : 1 2290.15 Sato Kiyotomi
Ishitani Shin-ichi 2252.72 0 : 1 2492.40 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2437.59 1 : 0 1990.26 Fujii Naoki
Nagao Noriaki 2238.53 0 : 1 2365.01 Oosumi Yuuki
Round 8
Black Result White
Sato Kiyotomi 2290.15 0 : 1 2578.92 Kawamura Norihiko
Nagao Noriaki 2238.53 0 : 1 2524.78 Yamaguchi Yusui
Okabe Hiroshi 2492.40 0.5 : 0.5 2365.01 Oosumi Yuuki
Matsuura Hiroshi 2197.12 0 : 1 2437.59 Iio Yoshihiro
Fujii Naoki 1990.26 0 : 1 2252.72 Ishitani Shin-ichi
Round 9
Black Result White
Kawamura Norihiko 2578.92 1 : 0 2524.78 Yamaguchi Yusui
Matsuura Hiroshi 2197.12 0 : 1 2492.40 Okabe Hiroshi
Sato Kiyotomi 2290.15 0 : 1 2437.59 Iio Yoshihiro
Oosumi Yuuki 2365.01 1 : 0 2252.72 Ishitani Shin-ichi
Nagao Noriaki 2238.53 1 : 0 1990.26 Fujii Naoki