26th Kanto Shineisen Tournament - Renju Rating

26th Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2009-04-05, End: 2009-04-05

Rule: Yamaguchi, Games: 50

Round 1
Black Result White
Tamada Yoichi 2292.79 0 : 1 2388.73 Ono Takayuki
Yoshida Naoto 2224.65 1 : 0 2110.55 Tomobe Katsuhiro
Fujikawa Masaki 2059.35 1 : 0 2221.54 Shimoyama Takuma
Iwano Fumio 2154.87 1 : 0 2098.39 Kawasaki Nobuhiko
Watanabe Tatsuya 2153.93 1 : 0 1755.02 Yamamoto Jyunko
Tanizaki Ryusuke 2111.19 1 : 0 1945.50 Suzuki Rin
Maruta Hiroki 2073.35 0 : 1 1948.07 Kon Akira
Ozawa Tetsushi 2067.36 1 : 0 1919.17 Hirono Masakazu
Tanji Hiroki 2019.37 0 : 1 2008.76 Kato Yasuhiro
Ishima Ryoma 2002.04 1 : 0 1899.73 Matsuoka Teruo
Round 2
Black Result White
Ono Takayuki 2388.73 1 : 0 2221.54 Shimoyama Takuma
Tamada Yoichi 2292.79 1 : 0 2059.35 Fujikawa Masaki
Yoshida Naoto 2224.65 0 : 1 2067.36 Ozawa Tetsushi
Iwano Fumio 2154.87 1 : 0 2002.04 Ishima Ryoma
Watanabe Tatsuya 2153.93 1 : 0 2008.76 Kato Yasuhiro
Tanizaki Ryusuke 2111.19 1 : 0 1948.07 Kon Akira
Tomobe Katsuhiro 2110.55 1 : 0 1919.17 Hirono Masakazu
Kawasaki Nobuhiko 2098.39 1 : 0 1899.73 Matsuoka Teruo
Maruta Hiroki 2073.35 1 : 0 1945.50 Suzuki Rin
Tanji Hiroki 2019.37 0.5 : 0.5 1755.02 Yamamoto Jyunko
Round 3
Black Result White
Ono Takayuki 2388.73 1 : 0 2067.36 Ozawa Tetsushi
Yoshida Naoto 2224.65 1 : 0 2292.79 Tamada Yoichi
Shimoyama Takuma 2221.54 1 : 0 1919.17 Hirono Masakazu
Iwano Fumio 2154.87 1 : 0 2111.19 Tanizaki Ryusuke
Watanabe Tatsuya 2153.93 0.5 : 0.5 2073.35 Maruta Hiroki
Tomobe Katsuhiro 2110.55 1 : 0 2002.04 Ishima Ryoma
Fujikawa Masaki 2059.35 1 : 0 2098.39 Kawasaki Nobuhiko
Tanji Hiroki 2019.37 1 : 0 1899.73 Matsuoka Teruo
Kato Yasuhiro 2008.76 1 : 0 1948.07 Kon Akira
Suzuki Rin 1945.50 1 : 0 1755.02 Yamamoto Jyunko
Round 4
Black Result White
Ono Takayuki 2388.73 1 : 0 2154.87 Iwano Fumio
Tamada Yoichi 2292.79 1 : 0 2019.37 Tanji Hiroki
Yoshida Naoto 2224.65 1 : 0 2073.35 Maruta Hiroki
Shimoyama Takuma 2221.54 1 : 0 1945.50 Suzuki Rin
Watanabe Tatsuya 2153.93 0 : 1 2111.19 Tanizaki Ryusuke
Ozawa Tetsushi 2067.36 1 : 0 2110.55 Tomobe Katsuhiro
Kawasaki Nobuhiko 2098.39 1 : 0 1948.07 Kon Akira
Fujikawa Masaki 2059.35 1 : 0 2008.76 Kato Yasuhiro
Ishima Ryoma 2002.04 1 : 0 1755.02 Yamamoto Jyunko
Matsuoka Teruo 1899.73 1 : 0 1919.17 Hirono Masakazu
Round 5
Black Result White
Ono Takayuki 2388.73 1 : 0 2111.19 Tanizaki Ryusuke
Tamada Yoichi 2292.79 1 : 0 2002.04 Ishima Ryoma
Yoshida Naoto 2224.65 1 : 0 2059.35 Fujikawa Masaki
Shimoyama Takuma 2221.54 1 : 0 2008.76 Kato Yasuhiro
Iwano Fumio 2154.87 1 : 0 2067.36 Ozawa Tetsushi
Watanabe Tatsuya 2153.93 1 : 0 2019.37 Tanji Hiroki
Maruta Hiroki 2073.35 1 : 0 2098.39 Kawasaki Nobuhiko
Tanji Hiroki 2019.37 1 : 0 1948.07 Kon Akira
Suzuki Rin 1945.50 1 : 0 1899.73 Matsuoka Teruo
Hirono Masakazu 1919.17 1 : 0 1755.02 Yamamoto Jyunko