41 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2009-11-08, End: 2009-11-08

Rule: Yamaguchi, Games: 70

Round A1
Black Result White
Ozawa Tetsushi 2012.17 0 : 1 2355.26 Tamada Yoichi
Tanaka Shingo 2147.26 1 : 0 2013.66 Kato Yasuhiro
Kawasaki Nobuhiko 2144.78 1 : 0 1937.28 Kon Akira
Saito Masashi 2060.82 1 : 0 1924.01 Suzuki Rin
Okuda Shingo 1870.27 1 : 0 1654.58 Kamei Shigeo
Round A2
Black Result White
Tamada Yoichi 2355.26 1 : 0 2013.66 Kato Yasuhiro
Okuda Shingo 1870.27 0 : 1 2147.26 Tanaka Shingo
Kawasaki Nobuhiko 2144.78 0 : 1 2060.82 Saito Masashi
Kamei Shigeo 1654.58 0 : 1 2012.17 Ozawa Tetsushi
Suzuki Rin 1924.01 0 : 1 1937.28 Kon Akira
Round A3
Black Result White
Kon Akira 1937.28 0 : 1 2355.26 Tamada Yoichi
Tanaka Shingo 2147.26 0 : 1 2060.82 Saito Masashi
Ozawa Tetsushi 2012.17 0 : 1 2144.78 Kawasaki Nobuhiko
Okuda Shingo 1870.27 0 : 1 2013.66 Kato Yasuhiro
Kamei Shigeo 1654.58 0 : 1 1924.01 Suzuki Rin
Round A4
Black Result White
Tamada Yoichi 2355.26 1 : 0 2060.82 Saito Masashi
Tanaka Shingo 2147.26 1 : 0 2144.78 Kawasaki Nobuhiko
Ozawa Tetsushi 2012.17 0 : 1 2013.66 Kato Yasuhiro
Kon Akira 1937.28 1 : 0 1654.58 Kamei Shigeo
Okuda Shingo 1870.27 1 : 0 1924.01 Suzuki Rin
Round A5
Black Result White
Tanaka Shingo 2147.26 1 : 0 2355.26 Tamada Yoichi
Kawasaki Nobuhiko 2144.78 1 : 0 1654.58 Kamei Shigeo
Saito Masashi 2060.82 0 : 1 2013.66 Kato Yasuhiro
Ozawa Tetsushi 2012.17 1 : 0 1924.01 Suzuki Rin
Kon Akira 1937.28 0 : 1 1870.27 Okuda Shingo
Round A6
Black Result White
Tamada Yoichi 2355.26 1 : 0 2144.78 Kawasaki Nobuhiko
Tanaka Shingo 2147.26 0 : 1 1937.28 Kon Akira
Saito Masashi 2060.82 1 : 0 1654.58 Kamei Shigeo
Suzuki Rin 1924.01 1 : 0 2013.66 Kato Yasuhiro
Ozawa Tetsushi 2012.17 1 : 0 1870.27 Okuda Shingo
Round S1
Black Result White
Iio Yoshihiro 2443.75 0 : 1 2607.79 Hasegawa Kazuto
Kudomi Takahiro 2314.07 0 : 1 2595.54 Okabe Hiroshi
Oosumi Yuuki 2581.42 1 : 0 2233.51 Sakamoto Hirouji
Tamura Kazumasa 2443.44 1 : 0 2034.73 Kubo Izumi
Matsuo Toshiko 1944.40 0 : 1 2305.13 Ishitani Shin-ichi
Matsuo Yoshihiro 1994.65 0.5 : 0.5 2297.82 Okumura Toyohiko
Mano Yoshihisa 2265.99 1 : 0 1930.28 Yasumoto Yoshinobu
Miyoshi Takeo 2111.82 1 : 0 2148.46 Miyagawa Junzo
Round S2
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2607.79 1 : 0 1994.65 Matsuo Yoshihiro
Okabe Hiroshi 2595.54 1 : 0 2265.99 Mano Yoshihisa
Oosumi Yuuki 2581.42 0 : 1 2111.82 Miyoshi Takeo
Sakamoto Hirouji 2233.51 0 : 1 2443.75 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2305.13 0 : 1 2443.44 Tamura Kazumasa
Miyagawa Junzo 2148.46 0 : 1 2314.07 Kudomi Takahiro
Kubo Izumi 2034.73 0 : 1 2297.82 Okumura Toyohiko
Matsuo Toshiko 1944.40 1 : 0 1930.28 Yasumoto Yoshinobu
Round S3
Black Result White
Tamura Kazumasa 2443.44 0.5 : 0.5 2607.79 Hasegawa Kazuto
Okabe Hiroshi 2595.54 0 : 1 2111.82 Miyoshi Takeo
Oosumi Yuuki 2581.42 1 : 0 1944.40 Matsuo Toshiko
Kudomi Takahiro 2314.07 0 : 1 2443.75 Iio Yoshihiro
Ishitani Shin-ichi 2305.13 0 : 1 2297.82 Okumura Toyohiko
Mano Yoshihisa 2265.99 1 : 0 1994.65 Matsuo Yoshihiro
Yasumoto Yoshinobu 1930.28 0 : 1 2233.51 Sakamoto Hirouji
Kubo Izumi 2034.73 0 : 1 2148.46 Miyagawa Junzo
Round S4
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2607.79 1 : 0 2297.82 Okumura Toyohiko
Okabe Hiroshi 2595.54 0 : 1 2443.75 Iio Yoshihiro
Oosumi Yuuki 2581.42 1 : 0 2265.99 Mano Yoshihisa
Tamura Kazumasa 2443.44 1 : 0 2111.82 Miyoshi Takeo
Kudomi Takahiro 2314.07 1 : 0 2034.73 Kubo Izumi
Sakamoto Hirouji 2233.51 1 : 0 2305.13 Ishitani Shin-ichi
Miyagawa Junzo 2148.46 0 : 1 1944.40 Matsuo Toshiko
Matsuo Yoshihiro 1994.65 1 : 0 1930.28 Yasumoto Yoshinobu
Round S5
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2607.79 1 : 0 2111.82 Miyoshi Takeo
Sakamoto Hirouji 2233.51 0 : 1 2595.54 Okabe Hiroshi
Oosumi Yuuki 2581.42 1 : 0 2443.44 Tamura Kazumasa
Iio Yoshihiro 2443.75 0 : 1 2297.82 Okumura Toyohiko
Matsuo Toshiko 1944.40 0 : 1 2314.07 Kudomi Takahiro
Ishitani Shin-ichi 2305.13 0 : 1 2265.99 Mano Yoshihisa
Matsuo Yoshihiro 1994.65 0 : 1 2148.46 Miyagawa Junzo
Kubo Izumi 2034.73 1 : 0 1930.28 Yasumoto Yoshinobu