27th Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2010-05-23, End: 2010-05-23

Rule: Yamaguchi, Games: 45

Round 1
Black Result White
Maruta Koji 2060.96 0 : 1 2772.79 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2622.22 1 : 0 2335.70 Ono Takayuki
Oosumi Yuuki 2609.74 1 : 0 2178.79 Tada Ayako
Nagao Noriaki 2356.58 0 : 1 2543.93 Kawamura Norihiko
Yamaguchi Yusui 2511.12 1 : 0 2040.29 Kato Yasuhiro
Arai Kazumi 2271.00 0 : 1 2445.69 Tamura Kazumasa
Maruta Hiroki 2045.78 0 : 1 2343.42 Isobe Taizan
Fukui Nobuhiro 2263.00 0 : 1 2330.67 Ishitani Shin-ichi
Tomobe Katsuhiro 2158.30 1 : 0 2263.32 Mitsumori Masao
Round 2
Black Result White
Isobe Taizan 2343.42 0 : 1 2772.79 Nakamura Shigeru
Tamura Kazumasa 2445.69 0 : 1 2622.22 Okabe Hiroshi
Oosumi Yuuki 2609.74 1 : 0 2511.12 Yamaguchi Yusui
Ishitani Shin-ichi 2330.67 0 : 1 2543.93 Kawamura Norihiko
Arai Kazumi 2271.00 0 : 1 2356.58 Nagao Noriaki
Ono Takayuki 2335.70 1 : 0 2263.00 Fukui Nobuhiro
Mitsumori Masao 2263.32 1 : 0 2045.78 Maruta Hiroki
Tada Ayako 2178.79 0.5 : 0.5 2040.29 Kato Yasuhiro
Tomobe Katsuhiro 2158.30 1 : 0 2060.96 Maruta Koji
Round 3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2772.79 1 : 0 2622.22 Okabe Hiroshi
Oosumi Yuuki 2609.74 1 : 0 2543.93 Kawamura Norihiko
Yamaguchi Yusui 2511.12 1 : 0 2158.30 Tomobe Katsuhiro
Tamura Kazumasa 2445.69 1 : 0 2343.42 Isobe Taizan
Nagao Noriaki 2356.58 0 : 1 2330.67 Ishitani Shin-ichi
Ono Takayuki 2335.70 1 : 0 2263.32 Mitsumori Masao
Suzuki Rin 1947.92 0 : 1 2271.00 Arai Kazumi
Fukui Nobuhiro 2263.00 0 : 1 2178.79 Tada Ayako
Kato Yasuhiro 2040.29 1 : 0 2045.78 Maruta Hiroki
Round 4
Black Result White
Oosumi Yuuki 2609.74 0 : 1 2772.79 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2622.22 1 : 0 2330.67 Ishitani Shin-ichi
Kawamura Norihiko 2543.93 0 : 1 2445.69 Tamura Kazumasa
Ono Takayuki 2335.70 0 : 1 2511.12 Yamaguchi Yusui
Nagao Noriaki 2356.58 1 : 0 2263.32 Mitsumori Masao
Tada Ayako 2178.79 0 : 1 2343.42 Isobe Taizan
Maruta Hiroki 2045.78 0 : 1 2271.00 Arai Kazumi
Fukui Nobuhiro 2263.00 1 : 0 1947.92 Suzuki Rin
Kato Yasuhiro 2040.29 1 : 0 2158.30 Tomobe Katsuhiro
Round 5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2772.79 1 : 0 2511.12 Yamaguchi Yusui
Okabe Hiroshi 2622.22 1 : 0 2609.74 Oosumi Yuuki
Ono Takayuki 2335.70 0.5 : 0.5 2543.93 Kawamura Norihiko
Kato Yasuhiro 2040.29 0 : 1 2445.69 Tamura Kazumasa
Nagao Noriaki 2356.58 1 : 0 2343.42 Isobe Taizan
Tomobe Katsuhiro 2158.30 1 : 0 2330.67 Ishitani Shin-ichi
Arai Kazumi 2271.00 0 : 1 2178.79 Tada Ayako
Mitsumori Masao 2263.32 0 : 1 2263.00 Fukui Nobuhiro
Suzuki Rin 1947.92 1 : 0 2045.78 Maruta Hiroki