V Moscow championship

Place: Moscow, Russian Renju Association

Start: 1984-11-01, End: 1984-12-25

Rule: RIF, Games: 66

Round 1
Black Result White
Smitskikh Sergey 2206.27 1 : 0 2327.56 Karpenko Alexander
Sinyov Igor 2299.14 1 : 0 2243.79 Mikhailov Alexander
Zabrodin Evgeny 2097.89 0 : 1 2286.15 Biryukov Mikhail
Nikonov Konstantin 2216.78 0.5 : 0.5 2172.38 Alexandrov Nikolay
Ermakov Vladimir 1901.28 0 : 1 2203.11 Bobkov Evgeniy
Chernov Sergey 2098.82 1 : 0 2045.55 Azov Dmitriy
Round 2
Black Result White
Biryukov Mikhail 2286.15 0 : 1 2327.56 Karpenko Alexander
Azov Dmitriy 2045.55 1 : 0 2299.14 Sinyov Igor
Mikhailov Alexander 2243.79 1 : 0 2216.78 Nikonov Konstantin
Bobkov Evgeniy 2203.11 0 : 1 2206.27 Smitskikh Sergey
Alexandrov Nikolay 2172.38 1 : 0 1901.28 Ermakov Vladimir
Zabrodin Evgeny 2097.89 0 : 1 2098.82 Chernov Sergey
Round 3
Black Result White
Karpenko Alexander 2327.56 0 : 1 2203.11 Bobkov Evgeniy
Sinyov Igor 2299.14 1 : 0 2097.89 Zabrodin Evgeny
Chernov Sergey 2098.82 0 : 1 2286.15 Biryukov Mikhail
Ermakov Vladimir 1901.28 0 : 1 2243.79 Mikhailov Alexander
Nikonov Konstantin 2216.78 1 : 0 2045.55 Azov Dmitriy
Smitskikh Sergey 2206.27 0 : 1 2172.38 Alexandrov Nikolay
Round 4
Black Result White
Alexandrov Nikolay 2172.38 0 : 1 2327.56 Karpenko Alexander
Chernov Sergey 2098.82 0 : 1 2299.14 Sinyov Igor
Biryukov Mikhail 2286.15 1 : 0 2203.11 Bobkov Evgeniy
Mikhailov Alexander 2243.79 0 : 1 2206.27 Smitskikh Sergey
Zabrodin Evgeny 2097.89 0 : 1 2216.78 Nikonov Konstantin
Azov Dmitriy 2045.55 0 : 1 1901.28 Ermakov Vladimir
Round 5
Black Result White
Karpenko Alexander 2327.56 0 : 1 2243.79 Mikhailov Alexander
Sinyov Igor 2299.14 1 : 0 2286.15 Biryukov Mikhail
Nikonov Konstantin 2216.78 0 : 1 2098.82 Chernov Sergey
Smitskikh Sergey 2206.27 1 : 0 2045.55 Azov Dmitriy
Bobkov Evgeniy 2203.11 0 : 1 2172.38 Alexandrov Nikolay
Ermakov Vladimir 1901.28 0 : 1 2097.89 Zabrodin Evgeny
Round 6
Black Result White
Azov Dmitriy 2045.55 0 : 1 2327.56 Karpenko Alexander
Sinyov Igor 2299.14 0 : 1 2216.78 Nikonov Konstantin
Biryukov Mikhail 2286.15 1 : 0 2172.38 Alexandrov Nikolay
Mikhailov Alexander 2243.79 1 : 0 2203.11 Bobkov Evgeniy
Zabrodin Evgeny 2097.89 0 : 1 2206.27 Smitskikh Sergey
Chernov Sergey 2098.82 1 : 0 1901.28 Ermakov Vladimir
Round 7
Black Result White
Karpenko Alexander 2327.56 1 : 0 2097.89 Zabrodin Evgeny
Ermakov Vladimir 1901.28 0 : 1 2299.14 Sinyov Igor
Nikonov Konstantin 2216.78 0 : 1 2286.15 Biryukov Mikhail
Alexandrov Nikolay 2172.38 0 : 1 2243.79 Mikhailov Alexander
Bobkov Evgeniy 2203.11 0.5 : 0.5 2045.55 Azov Dmitriy
Round 8
Black Result White
Chernov Sergey 2098.82 0 : 1 2327.56 Karpenko Alexander
Sinyov Igor 2299.14 1 : 0 2206.27 Smitskikh Sergey
Biryukov Mikhail 2286.15 0.5 : 0.5 2243.79 Mikhailov Alexander
Nikonov Konstantin 2216.78 1 : 0 1901.28 Ermakov Vladimir
Zabrodin Evgeny 2097.89 0 : 1 2203.11 Bobkov Evgeniy
Round 9
Black Result White
Karpenko Alexander 2327.56 1 : 0 2299.14 Sinyov Igor
Ermakov Vladimir 1901.28 0 : 1 2286.15 Biryukov Mikhail
Mikhailov Alexander 2243.79 0.5 : 0.5 2045.55 Azov Dmitriy
Smitskikh Sergey 2206.27 0 : 1 2216.78 Nikonov Konstantin
Bobkov Evgeniy 2203.11 1 : 0 2098.82 Chernov Sergey
Alexandrov Nikolay 2172.38 1 : 0 2097.89 Zabrodin Evgeny
Round 10
Black Result White
Nikonov Konstantin 2216.78 0 : 1 2327.56 Karpenko Alexander
Sinyov Igor 2299.14 1 : 0 2203.11 Bobkov Evgeniy
Biryukov Mikhail 2286.15 0 : 1 2045.55 Azov Dmitriy
Zabrodin Evgeny 2097.89 0 : 1 2243.79 Mikhailov Alexander
Ermakov Vladimir 1901.28 0 : 1 2206.27 Smitskikh Sergey
Chernov Sergey 2098.82 0 : 1 2172.38 Alexandrov Nikolay
Round 11
Black Result White
Karpenko Alexander 2327.56 1 : 0 1901.28 Ermakov Vladimir
Alexandrov Nikolay 2172.38 0 : 1 2299.14 Sinyov Igor
Smitskikh Sergey 2206.27 0 : 1 2286.15 Biryukov Mikhail
Mikhailov Alexander 2243.79 1 : 0 2098.82 Chernov Sergey
Round F2
Black Result White
Sinyov Igor 2299.14 1 : 0 2327.56 Karpenko Alexander
Round F3
Black Result White
Mikhailov Alexander 2243.79 0.5 : 0.5 2299.14 Sinyov Igor
Round F5
Black Result White
Karpenko Alexander 2327.56 0 : 1 2299.14 Sinyov Igor
Round F6
Black Result White
Sinyov Igor 2299.14 1 : 0 2243.79 Mikhailov Alexander