1 USSR team championship

Place: Riga, Latvia

Start: 1984-04-29, End: 1984-05-05

Rule: RIF, Games: 52

Round 1
Black Result White
Biryukov Mikhail 2244.16 1 : 0 1911.74 Beloutov Gennady
Nikonov Konstantin 2236.29 1 : 0 1886.60 Yurgin Viktor
Khurshudjan Armen 2009.20 1 : 0 2118.40 Malyshev Petr
Malyshev Petr 2118.40 1 : 0 2009.20 Khurshudjan Armen
Korobtsev Viktor 1933.16 0 : 1 2096.34 Uzhulis Gundars
Uzhulis Gundars 2096.34 0 : 1 1933.16 Korobtsev Viktor
Kalashnik Sergey 2083.02 0 : 1 1827.65 Kaminskis Gundars
Poghosyan Albert 2020.64 0 : 1 2077.63 Bezkrovny Oleg
Kurochkin Viktor 1798.32 0 : 1 2063.93 Gaujens Artis
Malikov Yury 1832.76 0 : 1 1871.68 Ambartsumjan Rudolf
Round 2
Black Result White
Sinyov Igor 2265.91 1 : 0 1798.32 Kurochkin Viktor
Kolesnikov Alexey 2012.76 0 : 1 2236.29 Nikonov Konstantin
Nikonov Konstantin 2236.29 1 : 0 2012.76 Kolesnikov Alexey
Malyshev Petr 2118.40 0 : 1 2063.93 Gaujens Artis
Gaujens Artis 2063.93 0 : 1 2118.40 Malyshev Petr
Malikov Yury 1832.76 0 : 1 2096.34 Uzhulis Gundars
Kaminskis Gundars 1827.65 0 : 1 2077.63 Bezkrovny Oleg
Poghosyan Albert 2020.64 1 : 0 1845.51 Brusnikin Alexander
Yurgin Viktor 1886.60 0.5 : 0.5 1942.20 Pavlov Alexey
Ambartsumjan Rudolf 1871.68 1 : 0 1911.74 Beloutov Gennady
Beloutov Gennady 1911.74 1 : 0 1871.68 Ambartsumjan Rudolf
Round 3
Black Result White
Ambartsumjan Rudolf 1871.68 0 : 1 2244.16 Biryukov Mikhail
Biryukov Mikhail 2244.16 1 : 0 1871.68 Ambartsumjan Rudolf
Kurochkin Viktor 1798.32 0 : 1 2118.40 Malyshev Petr
Malyshev Petr 2118.40 1 : 0 1798.32 Kurochkin Viktor
Poghosyan Albert 2020.64 0 : 1 2115.95 Zabrodin Evgeny
Zabrodin Evgeny 2115.95 1 : 0 2020.64 Poghosyan Albert
Beloutov Gennady 1911.74 0.5 : 0.5 2096.34 Uzhulis Gundars
Uzhulis Gundars 2096.34 0 : 1 1911.74 Beloutov Gennady
Bezkrovny Oleg 2077.63 0 : 1 2083.02 Kalashnik Sergey
Korobtsev Viktor 1933.16 0 : 1 1832.76 Malikov Yury
Malikov Yury 1832.76 0 : 1 1933.16 Korobtsev Viktor
Round 4
Black Result White
Sinyov Igor 2265.91 0 : 1 2118.40 Malyshev Petr
Malikov Yury 1832.76 0 : 1 2244.16 Biryukov Mikhail
Stolper Alexander 1710.63 0 : 1 2236.29 Nikonov Konstantin
Nikonov Konstantin 2236.29 1 : 0 1710.63 Stolper Alexander
Uzhulis Gundars 2096.34 1 : 0 1871.68 Ambartsumjan Rudolf
Ambartsumjan Rudolf 1871.68 0 : 1 2096.34 Uzhulis Gundars
Brusnikin Alexander 1845.51 0 : 1 2083.02 Kalashnik Sergey
Korobtsev Viktor 1933.16 0 : 1 1911.74 Beloutov Gennady
Beloutov Gennady 1911.74 0 : 1 1933.16 Korobtsev Viktor
Round 5
Black Result White
Cimurs Maris 1867.98 0 : 1 2265.91 Sinyov Igor
Uzhulis Gundars 2096.34 0.5 : 0.5 2244.16 Biryukov Mikhail
Mucenieks Vairis 1982.40 0 : 1 2236.29 Nikonov Konstantin
Malyshev Petr 2118.40 0.5 : 0.5 2148.50 Terteryan Alexander
Kaminskis Gundars 1827.65 0 : 1 2117.22 Maslyaev Sergey
Kalashnik Sergey 2083.02 1 : 0 2020.64 Poghosyan Albert
Bezkrovny Oleg 2077.63 1 : 0 1845.51 Brusnikin Alexander
Kolesnikov Alexey 2012.76 1 : 0 1942.20 Pavlov Alexey
Pavlov Alexey 1942.20 1 : 0 2012.76 Kolesnikov Alexey
Malikov Yury 1832.76 1 : 0 1911.74 Beloutov Gennady
Beloutov Gennady 1911.74 1 : 0 1832.76 Malikov Yury