Festival of intellectual games

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 1997-12-19, End: 1997-12-21

Rule: RIF, Games: 10

Round 1
Black Result White
Skuridin Alexey 2403.37 1 : 0 2109.22 Chizhkina Yelena
Provorov Yury 2001.79 0 : 1 1935.38 Skuridina Olga
Round 3
Black Result White
Shevelyov Sergey 2187.16 1 : 0 1935.38 Skuridina Olga
Round 4
Black Result White
Shevelyov Sergey 2187.16 0 : 1 2403.37 Skuridin Alexey
Round 5
Black Result White
Rusin Vladislav 2314.00 0 : 1 2403.37 Skuridin Alexey
Shevelyov Sergey 2187.16 1 : 0 1901.88 Shatunov Alexander
Kocheshkova Olga 1951.91 1 : 0 1715.56 Dukhno Evgeny
Round 6
Black Result White
Provorov Yury 2001.79 0 : 1 2403.37 Skuridin Alexey
Rusin Vladislav 2314.00 1 : 0 1935.38 Skuridina Olga
Round 7
Black Result White
Kocheshkova Olga 1951.91 0 : 1 2403.37 Skuridin Alexey