35 Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2018-07-15, End: 2018-07-16

Rule: Soosyrv-8, Games: 36

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2916.40 1 : 0 2187.62 Iwano Fumio
Maruta Koji 2064.56 0 : 1 2765.41 Nakayama Tomoharu
Fujikawa Masaki 2056.09 0 : 1 2643.69 Okabe Hiroshi
Maruta Hiroki 2109.72 0 : 1 2443.36 Tamada Yoichi
Inoue Fumiya 2338.21 1 : 0 2386.30 Sato Kiyotomi
Fujita Maiko 2185.78 0 : 1 2365.28 Ishitani Shin-ichi
Round 2
Black Result White
Tamada Yoichi 2443.36 0 : 1 2916.40 Nakamura Shigeru
Nakayama Tomoharu 2765.41 0.5 : 0.5 2365.28 Ishitani Shin-ichi
Inoue Fumiya 2338.21 0 : 1 2643.69 Okabe Hiroshi
Sato Kiyotomi 2386.30 1 : 0 1842.61 Aoyagi Toshiki
Iwano Fumio 2187.62 0 : 1 2109.72 Maruta Hiroki
Fujita Maiko 2185.78 1 : 0 2056.09 Fujikawa Masaki
Round 3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2916.40 1 : 0 2643.69 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2765.41 1 : 0 2443.36 Tamada Yoichi
Ishitani Shin-ichi 2365.28 0.5 : 0.5 2386.30 Sato Kiyotomi
Maruta Hiroki 2109.72 0 : 1 2338.21 Inoue Fumiya
Iwano Fumio 2187.62 0 : 1 2056.09 Fujikawa Masaki
Fujita Maiko 2185.78 1 : 0 1842.61 Aoyagi Toshiki
Round 4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2765.41 0 : 1 2916.40 Nakamura Shigeru
Fujita Maiko 2185.78 0 : 1 2643.69 Okabe Hiroshi
Koyama Jun 2517.45 0 : 1 2386.30 Sato Kiyotomi
Ishitani Shin-ichi 2365.28 0 : 1 2338.21 Inoue Fumiya
Iwano Fumio 2187.62 0 : 1 2330.76 Ono Takayuki
Maruta Hiroki 2109.72 0 : 1 2056.09 Fujikawa Masaki
Round 5
Black Result White
Inoue Fumiya 2338.21 0 : 1 2916.40 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2643.69 0.5 : 0.5 2765.41 Nakayama Tomoharu
Iwano Fumio 2187.62 0 : 1 2517.45 Koyama Jun
Sato Kiyotomi 2386.30 0 : 1 2330.76 Ono Takayuki
Ishitani Shin-ichi 2365.28 1 : 0 2056.09 Fujikawa Masaki
Fujita Maiko 2185.78 0 : 1 2109.72 Maruta Hiroki
Round 6
Black Result White
Nakamura Shigeru 2916.40 1 : 0 2330.76 Ono Takayuki
Nakayama Tomoharu 2765.41 1 : 0 2338.21 Inoue Fumiya
Okabe Hiroshi 2643.69 1 : 0 2365.28 Ishitani Shin-ichi
Fujikawa Masaki 2056.09 0 : 1 2517.45 Koyama Jun
Maruta Hiroki 2109.72 0 : 1 2386.30 Sato Kiyotomi
Fujita Maiko 2185.78 0 : 1 2187.62 Iwano Fumio