XVI Nizhny Novgorod championship

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 2001-09-23, End: 2001-12-23

Rule: RIF, Games: 31

Round 1
Black Result White
Skuridin Alexey 2343.10 1 : 0 1986.10 Osepjants Alexandr
Grishnin Stepan 2025.78 0 : 1 2217.96 Chizhkina Yelena
Round 2
Black Result White
Karasyov Maxim 2354.30 0 : 1 2392.92 Rusin Vladislav
Round 3
Black Result White
Petrovsky Dmitri 2256.88 0 : 1 2392.92 Rusin Vladislav
Shevelyov Sergey 2321.83 0.5 : 0.5 2343.10 Skuridin Alexey
Round 4
Black Result White
Kareyeva Yevgenia 2004.61 0 : 1 2343.10 Skuridin Alexey
Round 5
Black Result White
Rusin Vladislav 2392.92 0 : 1 2343.10 Skuridin Alexey
Round 6
Black Result White
Osepjants Alexandr 1986.10 0 : 1 2392.92 Rusin Vladislav
Karasyov Maxim 2354.30 1 : 0 2343.10 Skuridin Alexey
Grishnin Stepan 2025.78 0 : 1 2256.88 Petrovsky Dmitri
Round 7
Black Result White
Chizhkina Yelena 2217.96 0 : 1 2392.92 Rusin Vladislav
Osepjants Alexandr 1986.10 0 : 1 2354.30 Karasyov Maxim
Petrovsky Dmitri 2256.88 1 : 0 2343.10 Skuridin Alexey
Round 8
Black Result White
Shevelyov Sergey 2321.83 0.5 : 0.5 2392.92 Rusin Vladislav
Chizhkina Yelena 2217.96 0 : 1 2354.30 Karasyov Maxim
Round 9
Black Result White
Petrovsky Dmitri 2256.88 1 : 0 2217.96 Chizhkina Yelena
Round 11
Black Result White
Karasyov Maxim 2354.30 0 : 1 2392.92 Rusin Vladislav
Round 12
Black Result White
Rusin Vladislav 2392.92 0.5 : 0.5 2256.88 Petrovsky Dmitri
Round 13
Black Result White
Grishnin Stepan 2025.78 0 : 1 2392.92 Rusin Vladislav
Karasyov Maxim 2354.30 0 : 1 2256.88 Petrovsky Dmitri
Round 14
Black Result White
Rusin Vladislav 2392.92 0.5 : 0.5 2343.10 Skuridin Alexey
Kareyeva Yevgenia 2004.61 1 : 0 1986.10 Osepjants Alexandr
Round 15
Black Result White
Karasyov Maxim 2354.30 1 : 0 2343.10 Skuridin Alexey
Grishnin Stepan 2025.78 0.5 : 0.5 2256.88 Petrovsky Dmitri
Round 16
Black Result White
Osepjants Alexandr 1986.10 0 : 1 2354.30 Karasyov Maxim
Petrovsky Dmitri 2256.88 0 : 1 2343.10 Skuridin Alexey
Round 17
Black Result White
Grishnin Stepan 2025.78 0 : 1 2343.10 Skuridin Alexey
Osepjants Alexandr 1986.10 0 : 1 2256.88 Petrovsky Dmitri
Round 18
Black Result White
Karasyov Maxim 2354.30 0 : 1 2321.83 Shevelyov Sergey
Chizhkina Yelena 2217.96 0 : 1 2256.88 Petrovsky Dmitri
Grishnin Stepan 2025.78 0 : 1 1986.10 Osepjants Alexandr