36 Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2019-07-27, End: 2019-07-28

Rule: Soosyrv-8, Games: 36

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2910.04 1 : 0 2134.60 Maruta Hiroki
Okabe Hiroshi 2650.41 1 : 0 2093.85 Fujikawa Masaki
Makino Mitsunori 2274.51 1 : 0 2360.53 Inoue Fumiya
Ito Midori 1700.28 0 : 1 2333.17 Ono Takayuki
Maruyama Takashi 1979.44 1 : 0 2330.04 Ishitani Shin-ichi
Miyamoto Syunju 2229.99 1 : 0 1794.27 Shibata Satoru
Round 2
Black Result White
Miyamoto Syunju 2229.99 0 : 1 2910.04 Nakamura Shigeru
Makino Mitsunori 2274.51 0 : 1 2650.41 Okabe Hiroshi
Fujita Maiko 2263.08 0 : 1 2360.53 Inoue Fumiya
Ono Takayuki 2333.17 1 : 0 1979.44 Maruyama Takashi
Fujikawa Masaki 2093.85 0 : 1 2330.04 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2134.60 1 : 0 1794.27 Shibata Satoru
Round 3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2910.04 1 : 0 2650.41 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2333.17 0 : 1 2360.53 Inoue Fumiya
Maruta Hiroki 2134.60 0 : 1 2330.04 Ishitani Shin-ichi
Makino Mitsunori 2274.51 1 : 0 2229.99 Miyamoto Syunju
Fujita Maiko 2263.08 1 : 0 1979.44 Maruyama Takashi
Shibata Satoru 1794.27 0 : 1 2093.85 Fujikawa Masaki
Round 4
Black Result White
Inoue Fumiya 2360.53 0 : 1 2910.04 Nakamura Shigeru
Ono Takayuki 2333.17 0 : 1 2650.41 Okabe Hiroshi
Makino Mitsunori 2274.51 0 : 1 2330.04 Ishitani Shin-ichi
Fujita Maiko 2263.08 1 : 0 2229.99 Miyamoto Syunju
Maruta Hiroki 2134.60 1 : 0 1979.44 Maruyama Takashi
Fujikawa Masaki 2093.85 1 : 0 1700.28 Ito Midori
Round 5
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2330.04 0 : 1 2910.04 Nakamura Shigeru
Inoue Fumiya 2360.53 0.5 : 0.5 2650.41 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2333.17 1 : 0 2093.85 Fujikawa Masaki
Maruta Hiroki 2134.60 1 : 0 2274.51 Makino Mitsunori
Miyamoto Syunju 2229.99 1 : 0 1979.44 Maruyama Takashi
Shibata Satoru 1794.27 0 : 1 2075.09 Maruta Koji
Round 6
Black Result White
Makino Mitsunori 2274.51 0 : 1 2910.04 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2330.04 0 : 1 2650.41 Okabe Hiroshi
Fujikawa Masaki 2093.85 0 : 1 2360.53 Inoue Fumiya
Maruta Hiroki 2134.60 0 : 1 2333.17 Ono Takayuki
Miyamoto Syunju 2229.99 1 : 0 2075.09 Maruta Koji
Shibata Satoru 1794.27 0 : 1 1979.44 Maruyama Takashi