36 Kanto Championship - Renju Rating

36 Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2019-07-27, End: 2019-07-28

Rule: Soosyrv-8, Games: 36

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2934.98 1 : 0 2156.42 Maruta Hiroki
Okabe Hiroshi 2675.83 1 : 0 2110.48 Fujikawa Masaki
Makino Mitsunori 2310.60 1 : 0 2387.22 Inoue Fumiya
Ito Midori 1726.35 0 : 1 2359.85 Ono Takayuki
Maruyama Takashi 1999.20 1 : 0 2353.49 Ishitani Shin-ichi
Miyamoto Syunju 2245.10 1 : 0 1781.77 Shibata Satoru
Round 2
Black Result White
Miyamoto Syunju 2245.10 0 : 1 2934.98 Nakamura Shigeru
Makino Mitsunori 2310.60 0 : 1 2675.83 Okabe Hiroshi
Fujita Maiko 2288.86 0 : 1 2387.22 Inoue Fumiya
Ono Takayuki 2359.85 1 : 0 1999.20 Maruyama Takashi
Fujikawa Masaki 2110.48 0 : 1 2353.49 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2156.42 1 : 0 1781.77 Shibata Satoru
Round 3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2934.98 1 : 0 2675.83 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2359.85 0 : 1 2387.22 Inoue Fumiya
Maruta Hiroki 2156.42 0 : 1 2353.49 Ishitani Shin-ichi
Makino Mitsunori 2310.60 1 : 0 2245.10 Miyamoto Syunju
Fujita Maiko 2288.86 1 : 0 1999.20 Maruyama Takashi
Shibata Satoru 1781.77 0 : 1 2110.48 Fujikawa Masaki
Round 4
Black Result White
Inoue Fumiya 2387.22 0 : 1 2934.98 Nakamura Shigeru
Ono Takayuki 2359.85 0 : 1 2675.83 Okabe Hiroshi
Makino Mitsunori 2310.60 0 : 1 2353.49 Ishitani Shin-ichi
Fujita Maiko 2288.86 1 : 0 2245.10 Miyamoto Syunju
Maruta Hiroki 2156.42 1 : 0 1999.20 Maruyama Takashi
Fujikawa Masaki 2110.48 1 : 0 1726.35 Ito Midori
Round 5
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2353.49 0 : 1 2934.98 Nakamura Shigeru
Inoue Fumiya 2387.22 0.5 : 0.5 2675.83 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2359.85 1 : 0 2110.48 Fujikawa Masaki
Maruta Hiroki 2156.42 1 : 0 2310.60 Makino Mitsunori
Miyamoto Syunju 2245.10 1 : 0 1999.20 Maruyama Takashi
Shibata Satoru 1781.77 0 : 1 2104.46 Maruta Koji
Round 6
Black Result White
Makino Mitsunori 2310.60 0 : 1 2934.98 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2353.49 0 : 1 2675.83 Okabe Hiroshi
Fujikawa Masaki 2110.48 0 : 1 2387.22 Inoue Fumiya
Maruta Hiroki 2156.42 0 : 1 2359.85 Ono Takayuki
Miyamoto Syunju 2245.10 1 : 0 2104.46 Maruta Koji
Shibata Satoru 1781.77 0 : 1 1999.20 Maruyama Takashi